Avtaler

Normaltariffen

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling, normaltariffen, fastsetter honorar som fastlege og avtalespesialist kan ta for undersøkelse og behandling. Det er ikke anledning til å ta betalt ut over de takster som fastsettes i forskriften.

Legeforeningen har utarbeidet en kommentarutgave til normaltariffen med utdyping av de aller fleste takstene. På denne siden finner du også informasjon om Kollektivavtalen med HELFO og Statsavtalen.