2017

Enighet i lønnsforhandlingene på sykehusene

Legene får en lønnsvekst på nivå med frontfaget.

Akademikerne og Legeforeningen ble enige med Spekter i årets lønnsoppgjør fredag. Lønnsoppgjøret 2017 nå er endelig, og kan dermed utbetales. Alle som er omfattet av overenskomsten er sikret et lønnstillegg.

Mellomoppgjøret har for Legeforeningen foregått som en kombinasjon av sentrale og lokale forhandlinger. Det har i år kun vært forhandlet om lønn.

Til tross for krevende forhandlinger i et moderat lønnsoppgjør, har de tillitsvalgte bidratt til gode resultater flere steder.

Nye minimumslønnsatser finner du her.

Protokollen fra de avsluttende sentrale forhandlingene finnes her.