Internasjonal pris til pasientsikkerhetsprogrammet

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge hender 24-7" mottok 8. november hedersprisen for kvalitet, sikkerhet og pasientsentrert omsorg på Verdens sykehuskongress (IHF) i Taiwan.
binary-4525-14532
Sekretariatsleder Anne-Grete Skjellanger i pasientsikkerhetsprogrammet (midten) mottok hedersprisen. Til v. Erik Kreyberg Normann og Kristine Walther Longva. Til h. Stephan Ore, og Tonje Elisabeth Hansen. (Foto: NSH).

- Det er gledelig og flott at pasientsikkerhetsprogrammet hvor vi er med, høster stor internasjonal anerkjennelse, sier Legeforeningens representant i styringsgruppen, generalsekretær Geir Riise.

Prisen ble vunnet i konkurranse med 90 organisasjoner fra 24 land.

Kommet langt i arbeidet
Helse- og omsorgsminister Bent Høie gratulerer de som daglig jobber med pasientsikkerhet ute i tjenestene.

- Dette er en stor dag for den norske helse- og omsorgstjenesten, sier Høie. - Prisen viser at vi har kommet langt med den nasjonale innsatsen for å redusere pasientskader og forbedre kvaliteten i helsetjenesten.

"I trygge hender 24-7" har eksistert siden 2011. Målsettingen er å redusere antall pasientskader, bygge varige strukturer for pasientsikkerhet og forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten.

Les mer her.