1260 treff på "å leve med"

En jobb å leve med?

En jobb å leve med? Tuva Kolstad Hertzberg, 2018: En jobb å leve med? - En kvalitativ og kvantitativ ... kvantitativ studie blant norske leger om hvordan ønsket om å være en god lege utfordrer balansen mellom jobb og

Rosendalskurset 2-4.9.2020

, der vi skal lære om å ta vare på hverandre og oss selv, for så å kunne leve og arbeide bedre i vårt ... yrke. Fagpersoner fra Villa Sana, Modum Bad, er med oss disse dagene Program Rosendalskurset 2.-4.9.2020
Hordaland legeforening

Svangerskapsomsorg

Anbefalinger Gravide med et normalt svangerskap bør få tilbud om et basisprogram med åtte konsultasjoner ... anbefaling) Oppfølging av gravide med spesiell risiko bør gjøres i samarbeid med spesialisthelsetjenesten (sterk
Norsk gynekologisk forening

Stortingsmelding om lindrende behandling

skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve. En stortingsmelding om palliasjon er en milepæl ... skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve. En stortingsmelding om palliasjon er en milepæl
Norsk forening for palliativ medisin

Xeljanz tabletter

leddødeleggelsen kan påvises. Vanligvis kombineres Xeljanz med methotrexate og/eller andre legemidler mot revmatisk ... Legen vil sammen med deg avgjøre hvilken dose du skal bruke. Tablettene kan tas med eller uten mat, og
Norsk revmatologisk forening

Sendoxan tbl.

organsystemer. Virkning/egenskaper Sendoxan virker ved å hemme dannelsen av visse immun- og betennelsesceller ... kan også gis som infusjon i intervaller, vanligvis med en til fire ukers mellomrom. Som alternativ til infusjon
Norsk revmatologisk forening

Olumiant tabletter

leddødeleggelsen kan påvises. Ofte kombineres Olumiant med methotrexate og/eller andre legemidler mot revmatisk ... Legen vil sammen med deg avgjøre den dosen du skal bruke. Tablettene kan tas med eller uten mat, og
Norsk revmatologisk forening

Sandimmun Neoral kaps. og mixtur

Virkning/Egenskaper Sandimmun Neoral virker bl.a. ved å hemme noen av byggesteinene som er viktige i dannelsen ... måneder, bør du drøfte med legen om behandlingen skal fortsette. Det kan være aktuelt å kombinere Sandimmun
Norsk revmatologisk forening

Sendoxan inf.

organsystemer. Virkning/egenskaper Sendoxan virker ved å hemme dannelsen av visse immun- og betennelsesceller ... alternativt gis i tablettform. Tablettene kan da gis med intervaller som for infusjon eller som en fast dose
Norsk revmatologisk forening

Et stort og godt lag

det er trygt å se alle medarbeidere som går inn i det arbeidet som kreves av oss nå med solid faglighet ... framskrivningsmodeller. Tallet på innlagte pasienter med covid-19 i sykehusene har vært jevnt nedadgående
Rogaland legeforening

Paracetamol

Paracetamol inngår i en rekke smertestillende legemidler, med ulike formuleringer, som for eksempel mikstur, stikkpiller ... brusetabletter. Virkning/egenskaper Paracetamol virker ved å endre smerteoppfattelsen i nerver og i hjernen, og
Norsk revmatologisk forening

RoActemra inf. og inj.

merkbare. Det er vist at RoActemra brukt sammen med methotrexate kan bremse leddødeleggelse. Det kan ... leddødeleggelsen kan påvises. Ofte kombineres RoActemra med methotrexate og/eller andre legemidler mot revmatisk
Norsk revmatologisk forening

Paracetamol/kodein

og sterke smerter. Kombinasjonen er bare aktuelt å bruke dersom andre svakere smertestillende midler ... som inngår i en rekke smertestillende legemidler, med ulike formuleringer, som for eksempel stikkpiller
Norsk revmatologisk forening

Vaksinasjon i svangerskap og ammeperiode

som brukes til å stimulere immunapparatet slik at den som vaksineres, blir immun uten å gjennomgå sykdom ... hovedgrupper 1) levende, svekkede (attenuerte) bakterier eller virus, 2) ikke-levende (inaktiverte) bakterier
Norsk gynekologisk forening

Helsedirektoratet lanserer digital kampanje som skal hjelpe befolkningen til å endre levevaner

Helsedirektoratet vil hjelpe å endre levevaner 8. januar lanserer Helsedirektoratet en digital kampanje ... Bare Du, som skal hjelpe befolkningen til å endre levevaner. Bare Du er Helsedirektoratets nye helhetlig
Norsk forening for allmennmedisin

Side 1 av 84