1260 treff på "å leve med"

Lederspan inj.

som har en kraftig betennelsesdempende virkning med raskt innsettende effekt på stivhet og smerter i ... Det er i de fleste tilfeller aktuelt å kombinere Lederspan med andre legemidler mot revmatisk sykdom
Norsk revmatologisk forening

Arava tbl.

revmatiske sykdommer. Virkning/egenskaper Arava virker ved å hemme noen av byggestenene som er viktige i dannelsen ... Virkningen kommer vanligvis 4-6 uker etter oppstart, ev med ytterligere bedring av effekten i løpet av 4-6 måneder
Norsk revmatologisk forening

Endotelinhemmere (ET-hemmere)

endotelin-1 som er et hormon som får blodårene til å trekke seg sammen. Dermed hindres for sterk sammentrekning ... ulik dosering: Macitentan doseres med 10 mg daglig. Tablettene tas med eller uten mat til samme tid hver
Norsk revmatologisk forening

Imurel tbl.

sykdommer. Virkning/Egenskaper Imurel virker ved å hemme noen av byggesteinene som er viktige i dannelsen ... drøfte med legen om behandlingen skal fortsette. Det kan være aktuelt å kombinere Imurel med andre legemidler
Norsk revmatologisk forening

Iksekizumab inj.

virkning. Det kan i spesielle tilfeller være aktuelt å bruke iksekizumab ved andre revmatiske sykdommer. ... av cytokinet interleukin-17A som ellers bidrar til å øke betennelsesprosesser. Iksekizumab motvirker således
Norsk revmatologisk forening

Cosentyx inj.

Det kan i spesielle tilfeller også være aktuelt å bruke Cosentyx ved andre revmatiske sykdommer. Cosentyx ... interleukin-17A, et cytokin, som ellers bidrar til å øke betennelsesprosesser. Cosentyx motvirker således
Norsk revmatologisk forening

Video killed the radiostar but not the fastlege

videokonsultasjoner »kommer til å bli den vanligste måten vi har kontakt med helsetjenesten på for de vanligste ... ikke uvanlig at både dyrene og fiskene holdes levende, og slaktes når kunden kjøper produktet. Prisene
Rogaland legeforening

metotrexat

er det aktuelt å revurdere behandlingen. Det kan være aktuelt å kombinere metotreksat med andre legemidler ... doser i løpet av ett døgn. Tablettene tas med eller uten mat, med minst ½ glass vann. Injeksjon: Injeksjonen
Norsk revmatologisk forening

Solu-Medrol inf.

brukes bl.a. mot revmatiske sykdommer, som regel for å dempe høy sykdomsaktivitet og i form av kortvarig ... kraftig og generell betennelsesdempende virkning med raskt innsettende effekt på stivhet og smerter i
Norsk revmatologisk forening

Salazopyrin EN tbl.

sykdommer. Virkninger/egenskaper Salazopyrin virker ved å hemme noen av byggesteinene som er viktige i dannelsen ... tid før effekt kan forventes: fra 1-2 måneder, og med ytterligere effekt i løpet av noen måneder. Ved manglende
Norsk revmatologisk forening

Stelara injeksjon

interleukin-23 (cytokiner), som ellers bidrar til å øke revmatiske betennelsesprosesser. Ustekinumab motvirker ... leddødeleggelsen kan påvises. Ofte kombineres ustekinumab med methotrexate og/eller andre legemidler mot revmatisk
Norsk revmatologisk forening

Depo-Medrol inj.

som har en kraftig betennelsesdempende virkning med raskt innsettende effekt på stivhet og smerter i ... Det er i de fleste tilfeller aktuelt å kombinere Depo-Medrol med andre legemidler mot revmatisk sykdom
Norsk revmatologisk forening

Celeston Chronodose inj.

som har en kraftig betennelsesdempende virkning med raskt innsettende effekt på stivhet og smerter i ... er i de fleste tilfeller aktuelt å kombinere Celeston Chronodose med andre legemidler mot revmatisk sykdom
Norsk revmatologisk forening

Oxykodon

er et morfinlignende preparat og er bare aktuelt å bruke dersom andre svakere smertestillende midler ... vedvarende eller kroniske smerter, er det aktuelt å bruke depottabletter. Virkning/egenskaper Virkestoffet
Norsk revmatologisk forening

Tramadol

morfinlignende (opioid) legemiddel og er bare aktuelt å bruke dersom svakere smertestillende legemidler ikke ... grunner. Virkning/egenskaper Tramadol virker ved å endre smerteoppfattelsen og heve smerteterskelen.
Norsk revmatologisk forening

Side 2 av 84