130 treff på å leve med

Statsbudsjettet: Halvhjertet for helse

fjorårets statsbudsjett viste regjeringen vilje til å prioritere helse, til tross for svært stramme rammer ... sykehusene er større enn det regjeringen har greid å finne rom til. Vi er derfor skuffet over at regjeringen

Enkle småting eller livshistorisk drama?

NessaAllmennlegens oppgave er å utforske det pasienten ønsker hjelp med, og å finne ut hva som kan gjøres ... gjøres. Fra pasienter og pårørende er vi vant til å møte forventninger om problemløsning. Som allmennleger
Norsk forening for allmennmedisin

Høring - Utkast til innspillsrapport om satsningsområdet psykisk helse og rus

er det rapportens hovedproblem. Det er ikke lett å lese ut av denne rapporten hva Legeforeningen mener ... rapporten som en oppsummering av status presens. Med det detaljeringsnivået man her legger opp til, blir
Norsk forening for allmennmedisin

Side 6 av 9