130 treff på å leve med

Å få ting unna

Å få ting unnaJohn NessaIllustrasjon til "Å få ting unna" av John NessaSom lege har jeg aldri fri ... hvordan jeg lykkes som lege, og hvordan jeg har det med meg selv både når jeg er på jobb og når jeg faktisk
Norsk forening for allmennmedisin

Høringsuttalelse til NOU 2018: 16 ”Det viktigste først” (Blankholm-utvalgets rapport)

tannhelsetjenesten. Norge har vært et foregangsland i å arbeide systematisk med prioriteringsspørsmål i helsetjenesten ... Regjerningen Solberg skal derfor ha honnør for å ha satt ned et utvalg for å få en helhetlig gjennomgang av prio
Norsk forening for allmennmedisin

Uheldige medisinske hendelser - om å ha gjort og å gjøre feil

Uheldige medisinske hendelser - om å ha gjort og å gjøre feilPer StenslandIllustrasjon til "Uheldige ... "Uheldige medisinske hendelser - om å ha gjort og å gjøre feil" av Per StenslandI studietiden inngikk professorers
Norsk forening for allmennmedisin

Side 7 av 9