130 treff på å leve med

Legekunst i praksis – en praktisk innføring i det som ikke er så lett

til å møte allerede første uke i distriktsturnus – utfordringer som de fleste leger strever med, selv ... vi selv har utviklet, sammen eller hver for oss, med vekslende grad av teoretisk forankring. Men først
Norsk forening for allmennmedisin

Barn og unge som utøver vold

behandlingshverdagen Som helsepersonell er det nødvendig å ha et reflektert forhold til aggresjon. Man vil møte ... frustreres over å bli ’systemets’ litt avmektige representant. Det er en del av fagligheten å kunne ta imot
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Vil det hjelpe å snakke med andre om dette? Et relasjonsperspektiv på samtalen

Vil det hjelpe å snakke med andre om dette? Et relasjonsperspektiv på samtalenPer StenslandIllustrasjon ... Illustrasjon til "Vil det hjelpe å snakke med andre om dette? Et relasjonsperspektiv på samtalen" av Per Stensland
Norsk forening for allmennmedisin

Enighet om ny pensjonsreform

Innføringen av levealdersjustering i forbindelse med pensjonsreformen i 2009 har imidlertid gjort ordningen ... liten grad er mulig å kompensere for konsekvensene av leveladerjusteringen gjennom å stå lenger i jobb

Enighet om ny pensjonsreform

Innføringen av levealdersjustering i forbindelse med pensjonsreformen i 2009 har imidlertid gjort ordningen ... liten grad er mulig å kompensere for konsekvensene av leveladerjusteringen gjennom å stå lenger i jobb

Kronisk utmattelsessyndrom

ungdomspsykiatrisk vurdering er utført og tilbakemeldt/drøftet med pediater. Definisjonene er flere. Det er i 2013/2014 ... http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/pasienter-med-cfsme-utredning-diagnostikk-behandling-pleie-og-omsorg
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Lenker

Norsk OCD forening - brukerorganisasjon for folk med tvangslidelser Autismeforeningen - om autisme og ... ørn IKS - Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Side 8 av 9