1382 treff på "å leve med"

Æsculap 2020-03.pdf

SIDEN 1920 NR 3 2020 ÅRGANG 1002æsculapMED-studieinfoPb 1018, Blindern0315 OsloBankgiro 5005 ... Profiler 12 Akuttmedisin-tekst fra Hæren 16 På tide å rope høyt! 24 LIS1: Synne Lofstad 26 Spesialisten:

Ny bioteknologilov

Det starta med at Kristeleg Folkeparti gjekk inn i regjeringa på eit historisk høve til å endre abortlova ... frå mor. Eller kanskje starta det endå lenger før, med ei lov som gav kvinner over 38 år rett til fosterdiagnostikk
Rogaland legeforening

Change through ethical dialogue. A theoretical and qualitative study of lifestyle counselling in general practice

til frustrasjon? God kommunikasjon med legen kan hjelpe pasienter til å gjøre gode valg, ikke minst i forhold ... forpliktelser for å bidra til endring. I en god dialog må pasienten utfordres til å tenke over sine verdier

Fulltegnet! Rosendalskurset - stressmestring og egenomsorg 2-4.9.2020

, der vi skal lære om å ta vare på hverandre og oss selv, for så å kunne leve og arbeide bedre i vårt ... yrke. Fagpersoner fra Villa Sana, Modum Bad, er med oss disse dagene Program Rosendalskurset 2.-4.9.2020
Hordaland legeforening

Å tørre å være noen

Tanker fra en medisinstudent, om å tørre å rekke opp hånda og stille seg fremst i køa. Et helt kull sitter ... sitter i forelesningssalen. Spente på å høre hva kirurgen har å si. Det blir fortalt at medisinstudenter
Troms legeforening

Patolog i dødens fotspor

professor Lars Uhlin Hanssen forteller om sin hverdag, med rettsmedisinske obduksjoner på én side og forskning ... kreftprøver fra levende pasienter på den andre. Patologen er glad for det varierte arbeidet. " Å være rettsmedisiner
Den norske patologforening

Æsculap 2020-03.pdf

SIDEN 1920 NR 3 2020 ÅRGANG 1002æsculapMED-studieinfoPb 1018, Blindern0315 OsloBankgiro 5005 ... Profiler 12 Akuttmedisin-tekst fra Hæren 16 På tide å rope høyt! 24 LIS1: Synne Lofstad 26 Spesialisten:

Rinvoq depottabletter

leddødeleggelsen kan påvises. Vanligvis kombineres Rinvoq med methotrexate og/eller andre legemidler mot revmatisk ... depottablett på 15 mg daglig. Depottabletten kan tas med eller uten mat, og helst til samme tid hver morgen
Norsk revmatologisk forening

En sommer i Cape Town

En by med tre millioner innbyggere, ekstreme forskjeller mellom rike og fattige, en vanskelig forhistorie ... Vi hadde et sammensatt utgangspunkt ved vårt møte med Cape Town sommeren 2015, og vi hadde en uvanlig sommer
Troms legeforening

Journalen_2_2019_utenann.pdf

mellomrom.Redaksjonen forbeholder seg retten til å forkorte innsendte manus. KRISTIN STRAUMSHEIM ... kronikk i dette nummeret ord på følelser i møte med alvorlig syke pasienter. Det kan være intenst mens

Nyhetsbrev lokalforeninger og regionutvalg nr. 1 - 2017

dvs. 29. mai kl. 18–20. Utgifter i forbindelse med dette møtet (en overnatting, en middag og ev. praksiskompensasjon) ... kristin.hovland@legeforeningen.no har påtatt seg å lede dette møtet. Valg av nytt sentralstyre På årets

Regler for utøvelse av estetisk plastikkirurgi

Generalforsamlingen vedtok 25.10.18 en revidert utgave av Regler for utøvelse av estetisk plastikkirurgi. ... sin praksis i tråd med disse reglene og kommer til å følge opp at reglene etterleves.
Norsk plastikkirurgisk forening

Reisebrev fra Basel, Sveits

jeg en flott mentor innen leverpatologi; Mike Kearney. Dessverre gikk han av med pensjon, og jeg satt igjen ... igjen uten riktig å ha noen å diskutere avansert leverpatologi med. Med årene har jeg jobbet og lest en
Den norske patologforening

Høring – invitasjon til å komme med innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning

invitasjon fra Kunnskapsdepartementet (KD) om å komme med innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere ... 2015-2024» der det ene av tre overordnede mål er å «løse store samfunnsutfordringer». NFA støtter ideene
Norsk forening for allmennmedisin

Årets Finnmarkslege 2018

2012. Harald Sunde har tidligere bidratt sterkt til å gi både Finnmarksknappen og tittelen "Årets Finnmarkslege" ... legers landsforening forsøkte å innføre den på premisser man ikke kunne leve med. Harald Sunde er en helstøpt
Finnmark legeforening

Side 8 av 93