1277 treff på "å leve med"

Årets Finnmarkslege 2018

2012. Harald Sunde har tidligere bidratt sterkt til å gi både Finnmarksknappen og tittelen "Årets Finnmarkslege" ... legers landsforening forsøkte å innføre den på premisser man ikke kunne leve med. Harald Sunde er en helstøpt
Finnmark legeforening

Reisebrev fra Basel, Sveits

jeg en flott mentor innen leverpatologi; Mike Kearney. Dessverre gikk han av med pensjon, og jeg satt igjen ... igjen uten riktig å ha noen å diskutere avansert leverpatologi med. Med årene har jeg jobbet og lest en
Den norske patologforening

17. Premaligne og maligne forandringer i cervix i graviditet

påvist dette under graviditet, følges med kolposkopi/cytologi med eventuelt biopsi hver 12. uke (IV) Ved ... gynekologisk onkologi Første postpartumkontroll med cytologi, kolposkopi, eventuelt biopsi (hvis indikasjon)
Norsk gynekologisk forening

Hvorfor ortopedi?

grunner til å interessere seg for ortopedi.Å jobbe innen ortopedisk kirurgi gir deg muligheten til å: treffe ... treffe pasienter i alle aldre arbeide med både mindre og alvorlig syke/skadede mennesker se raske og tydelige
Norsk ortopedisk forening

Düsseldorf

Studiestedet Düsseldorf Med litt over 82 millioner innbyggere utgjør Tyskland en stormakt i Europa. Det ... sterke økonomien og dets innbyggertall, men også ved å se på den forskning som gjøres innen de fleste fagdisipliner

Legen som leder

ulike typer lederstillinger. Foreningen arbeider for å legge til rette for at leger tar på seg lederstillinger ... i helsetjenesten. God ledelse er nødvendig for å levere helsetjenester av høy kvalitet. Leger har kunnskap

Avtale om åpenhet LMI

legemiddelindustrien Hittil har det vært opp til hver enkelt lege å avgjøre om honorarer de har mottatt av legemiddelselskaper ... sikrer dette fra 2020: Nå fjernes muligheten til å takke nei til offentliggjøring. Offentlighet sikrer

CellCept tbl. og kaps.

sykdommer. Virkning/Egenskaper CellCept virker bl.a. ved å hemme noen av byggesteinene som er viktige i dannelsen ... drøfte med legen om behandlingen skal fortsette. Det kan være aktuelt å kombinere CellCept med andre legemidler
Norsk revmatologisk forening

Augensens svar til Salvesen

Gynekologisk/Obstetrisisk avdeling Hammerfest sykehus Kjell Å. Salvesen stiller i sitt nye innlegg om bruk av ultralyd ... norske gynekologer generelt. Jeg skal gjerne komme med mine svar på noen av spørsmålene som gjelder rutineundersøkelse
Norsk gynekologisk forening

Augensens svar til Salvesen

Gynekologisk/Obstetrisisk avdeling Hammerfest sykehus Kjell Å. Salvesen stiller i sitt nye innlegg om bruk av ultralyd ... norske gynekologer generelt. Jeg skal gjerne komme med mine svar på noen av spørsmålene som gjelder rutineundersøkelse
Norsk gynekologisk forening

Pakkeforløp psykisk helse og rus

spiseforstyrrelser hos barn og unge Det jobbes også med Pakkeforløp for gravide som bruker/har brukt alkohol ... senere tidspunkt. Hvorfor pakkeforløp Fordi pasienter med psykiske lidelser og rusavhengighet skal få bedre
Rogaland legeforening

Samfunnsmedisinsk årsmøtekurs - Sola 2015

foreningsleddene LSA og Norsam fortsatter tradisjonen med felles arrangement. På denne siden er det informasjon ... Fremtidens legevakt - Helen Brandstorp.pdf Akuttmedisin med samfunnsmedisinske briller - Kristian Lexow.pdf Legevakten
Norsk samfunnsmedisinsk forening

Enige om åpenhet om overføringer fra legemiddelindustrien

offentlig. Men den enkelte lege har hatt mulighet til å bestemme om allmennheten skal få vite om vedkommende ... samtykke fra enkeltleger. Dette blir nå endret. Fra og med 4. juni 2020 ble samarbeidsavtalen mellom Legeforeningen

Praha

løpet av disse årene. Hensikten er å få en god basis før man begynner med det mer kliniske. Det er mye oppfølging ... fører til at man leser jevnt og trutt. Etter å ha brukt 2 år på å lære seg hvordan kroppen skal fungere, kan

Bekymret over økende helseforskjeller

STORE UTFORDRINGER: Sigrid Aasland (t.v.) samtaler med leder for Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg ... helseskiller i Norge. Foto: Arne Vatnøy Er vi i ferd med å se grensen for velferdsstaten slik vi kjenner den

Side 8 av 86