1260 treff på "å leve med"

Velkommen til Årsmøteseminar

prisen for å leve uten smerter? Hvem trenger behandling først? Er det greit å stå i kø? Selv med over 7000 ... antall pasienter for et økende antall sykdommer med et økende antall terapiformer. Parallelt går det
Hordaland legeforening

Panta rhei

Heraklit: alt flyter. Koronavirusepidemien er i ferd med å snu opp ned på store deler av samfunnet og ta nesten ... regi av Legeforeningen som handlet om behovet for å utvikle et kompetanseområde i intensivmedisin. En
Norsk indremedisinsk forening

Subaru

gjelder ikke for biler med kampanjepriser. For kampanjemodeller som leveres med reduserte priser avtales ... kampanjer hvor utstyr er en del av kampanjen. Lokale leverings- og klargjøringsomkostninger kommer i tillegg

Resident

Det foreldede profesjonsetiske idealet om alltid å skulle være til stede for pasientene gir dagens unge ... jobb å leve med? - En kvalitativ og kvantitativ studie blant norske leger om hvordan ønsket om å være

Tillit

Arbeidslivsforskere er samstemte i at New Public Management med målstyringsverktøy og resultatrapportering virker ... heller ikke vist seg å øke kvalitet eller effektivitet. Heldal sier at det kun er én måte å bygge tillit på
Troms legeforening

Nevrologiske sykdommer i svangerskapet

legeforenings "Retningslinjer for behandling av kvinner med epilepsi 2018". MS avsnittet er basert på MS-veiledere ... vises til ”Retningslinjer for behandling av kvinner med epilepsi 2018” for detaljbeskrivelse av antiepileptiske
Norsk gynekologisk forening

Medisinsk-filosofisk forum i Oslo 10.03.20 Døden som tverrfaglig kunnskapsfelt

forum i Oslo har gleden av å invitere til foredrag og påfølgende diskusjon med førsteamanuensis Lisbeth ... mars kl. 18:00. Tittel på foredraget er: "Alt som lever, må dø" - Døden som tverrfaglig kunnskapsfelt Foto:

Hva betyr forordningen for næringsdrivende leger?

endringer i dette regelverket, og vi har grunn til å tro at rammebetingelsene for behandling av helseopplysninger ... som driver med og har et ansvar i forbindelse med forskning, er dette noe det er grunn til å være oppmerksom

Høring - Ny papirversjon av helsekort for gravide

retningslinjer. Direktoratet har vært noe avventende med å foreslå ny versjon av papirbasert løsning fordi ... elektronisk helsekort for gravide. Det er ønskelig med ett elektronisk helsekort for gravide, men Helsedirektoratet
Norsk forening for allmennmedisin

Perforator harvesting course i Romania

Timisoara, Romania, tilbyr relevante kurs med operasjoner på levende vev. "Piuz-Branzeu-center i Timisoara ... kurs med operasjoner på levende vev. De tilbyr klassisk grunnkurs i mikrokirurgi (ukeskurs med stigen
Norsk plastikkirurgisk forening

Medisinstudentenes Humanitæraksjon

FNs tusenårsmål handler om å redusere dødeligheten for barn under fem år med to tredeler og dødeligheten ... svangerskap med tre firedeler. Dette er mål som på langt nær er nådd og tiden holder på å renne ut, fristen
Troms legeforening

Wrocław

Wrocław Wrocław er den fjerde største byen i Polen med ca. 640 000 innbyggere. Byen ligger sørvest i Polen ... terpes mye på. Det positive er at man sitter igjen med mye kunnskap! Studentmiljøet i Wroclaw er i stadig

Enighet om ny pensjonsreform

bruttogarantiordning). Innføringen av levealdersjustering i forbindelse med pensjonsreformen i 2009 har imidlertid ... liten grad er mulig å kompensere for konsekvensene av leveladerjusteringen gjennom å stå lenger i jobb

Enighet om ny pensjonsreform

bruttogarantiordning). Innføringen av levealdersjustering i forbindelse med pensjonsreformen i 2009 har imidlertid ... liten grad er mulig å kompensere for konsekvensene av leveladerjusteringen gjennom å stå lenger i jobb

Fersk doktorand ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)

på forståelse av risikointervensjon i forbindelse med tilstander som høyt kolesterol og osteoporose. Dette ... Risikotilstandene kan behandles bl.a med medikamenter slik at risikoen for å bli syk endres. Måten leger beskriver

Side 8 av 84