130 treff på å leve med

Subjektive symptomer uten objektive funn

galt. Alle blodprøvene er fine, og det er fristende å si at pasienten egentlig er helt frisk. Problemet ... eller lider hun av en tilstand som jeg har vansker med å forstå? De «ubestemte» helseplagene Måten pasienten
Norsk forening for allmennmedisin

Medisinering av barn og unge i BUP – generelle prinsipper

(FGA) brukt. Utover 1990-tallet kom nye medikamenter med lovende resultater i forhold til bruk hos voksne ... og unge. Dessuten var de nye medikamentene antatt å være mindre farlige.     Den store optimismen fra
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Hyperkinetiske forstyrrelser

Tilstanden er definert av et karakteristisk mønster med hyperaktivitet, impulsivitet og konsentrasjonsproblemer ... har noe med oppmerksomhetsforstyrrelse å gjøre og oppleves derfor som mindre egnet.   I og med at nesten
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Målbeskrivelse og gjennomføringsplan

comorbidity across all ages. Specialists in PRM have a holistic approach to people with acute and chronic ... hos personer med lidelser i bevegelsesapparatet og andre som har eller står i fare for å få langvarig

Sak 13-LS Allergologi - rapport fra arbeidsgruppen.txt

plass i norsk helsevesen s. 29 10. Behov for leger med allergologisk kompetanse s. 30 11. Hvilke spesialiteter ... opprettelsen i 1946 har ivret for en slik formalisering. Med DNLFs Landsstyrevedtak i 2009 om å anbefale de

Side 9 av 9