82 treff på Revmatiske sykdommer

Pasientinformasjon om revmatiske sykdommer

Pasientinformasjon om revmatiske sykdommerNorsk revmatologisk forening har ikke en egen gruppe som
Norsk revmatologisk forening

16. Inflammatoriske revmatiske sykdommer og kollagenoser

16. Inflammatoriske revmatiske sykdommer og kollagenoserJohan Fredrik Skomsvoll - johan.skomsvoll@stolav ... behov. ASA profylakse anbefales Kvinner med revmatiske sykdommer (RA, JIA, AS) tilbys spesialistkontroll
Norsk gynekologisk forening

Unngå å forskrive moderat til høydose glukokortikoidbehandling ved revmatiske sykdommer uten å gjøre en grundig risiko-nytte vurdering, ha en god plan for oppfølging og iverksette nødvendige forebyggende tiltak

be0b8a2b-684e-4b81-a7f3-91d3678fc333 Unngå å forskrive moderat til høydose ... til høydose glukokortikoidbehandling ved revmatiske sykdommer uten å gjøre en grundig risiko-nytte vurdering

Norsk revmatologisk forening

Velkommen til vårt nettsted revmatologi Norsk revmatologisk forening Vi er en fagmedisk ... praktisk faglig. Pasientorganisasjonen for revmatiske sykdommer heter Norsk revmatikerforbund.Mer om oss
Norsk revmatologisk forening

NKSR Seminar 6.februar 2018, Trondheim

Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR) inviterer til nasjonalt seminar på ... Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR) inviterer til nasjonalt seminar på
Norsk revmatologisk forening

Pasientinformasjon

undergruppe som jobber med pasientinformasjon om sykdommer, men det gjøres mye grundig arbeide rundt på de ... asientinformasjon/pasientinformasjon-om-revmatiske-sykdommer/Gruppen underlagt NRF som er ansvarlig
Norsk revmatologisk forening

Pasientinformasjon om legemidler

Pasientinformasjon om legemidler ... legemidler som brukes i behandlingen av revmatiske sykdommer.Hvordan finner du frem? Informasjonen ... legemidler som brukes i behandlingen av revmatiske sykdommer.
Norsk revmatologisk forening

Målbeskrivelse og gjennomføringsplan for revmatologi

utvikle seg til kroniske sykdommer”.  WHO klassifiserer revmatiske sykdommer i fire hovedgrupper: I: Inflammatoriske ... Inflammatoriske revmatiske sykdommer II: Degenerative revmatiske sykdommer III: Bløtdelsrevmatisme IV:

rituximab

leddgikt og forsøksvis ved enkelte andre revmatiske sykdommer. Mot leddgikt gis rituximab bare dersom ... immunprosessene motvirkes. Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen slik at sykdommen blir fredeligere
Norsk revmatologisk forening

Sandimmun Neoral kaps. og mixtur

leddgikt og etter særskilt vurdering mot andre revmatiske sykdommer.   Virkning/Egenskaper Sandimmun Neoral ... immunprosessene. Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen slik at sykdommen blir fredeligere
Norsk revmatologisk forening

Kineret inj.

også være aktuelt å bruke Kineret ved andre revmatiske sykdommer.   Virkning/Egenskaper Kineret tilhører ... interleukin-1, et cytokin, som ellers bidrar til å øke revmatiske betennelsesprosesser. Kineret motvirker således
Norsk revmatologisk forening

Sendoxan tbl.

cellegift som virker sykdomsmodifiserende ved revmatiske sykdommer. Legemidlet brukes oftest mot sykdomstegn ... betennelsesceller. Dermed dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere
Norsk revmatologisk forening

Side 1 av 6