82 treff på Revmatiske sykdommer

Simponi inj.

antirevmatisk legemiddel som brukes mot revmatiske sykdommer hos voksne.   Virkning/egenskaper Simponi ... immunprosessene. Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere
Norsk revmatologisk forening

Plaquenil tbl.

legemiddel som brukes ved behandling av revmatiske sykdommer.   Virkning/egenskaper Virkningsmekanismen ... ikke fullt ut klarlagt, men aktiviteten i den revmatiske sykdommen dempes slik at sykdommen blir fredeligere
Norsk revmatologisk forening

Humira inj.

antirevmatisk legemiddel som brukes mot revmatiske sykdommer.   Virkning/egenskaper Humira tilhører klassen ... immunprosessene. Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen slik at sykdommen blir fredeligere
Norsk revmatologisk forening

Ilomedin inf.

Ilomedin kan benyttes til behandling av revmatiske sykdommer hvor det er nedsatt blodsirkulasjon og sårdannelse ... for fort etter infusjonen av Ilomedin. Andre sykdommer: Pasienter med magesår, traumer (skader), hjerneblødninger
Norsk revmatologisk forening

CellCept tbl. og kaps.

særskilt vurdering kan brukes mot enkelte revmatiske sykdommer.   Virkning/Egenskaper CellCept virker bl ... betennelsesceller. Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere
Norsk revmatologisk forening

Arava tbl.

antirevmatisk legemiddel som brukes ved revmatiske sykdommer.   Virkning/egenskaper   Arava virker ved ... betennelsesceller. Dermed dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen og skade av leddene bremses opp. Mange
Norsk revmatologisk forening

Prednisolon tbl.

Medikamentet brukes ofte i lave doser ved kroniske revmatiske sykdommer eller i høyere doser over kort tid ved alvorligere ... Virkning/egenskaper Prednisolon reduserer aktiviteten i revmatiske betennelser. Dette medfører at stivheten og hevelsen
Norsk revmatologisk forening

Salazopyrin EN tbl.

er et antirevmatisk middel som brukes ved revmatiske sykdommer. Virkninger/egenskaper Salazopyrin virker ... betennelsesceller. Dermed dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere
Norsk revmatologisk forening

metotrexat

sykdomsdempende legemiddel som brukes ved revmatiske sykdommer. Virkninger/egenskaper Metotreksat virker ... betennelsesceller. Dermed dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere
Norsk revmatologisk forening

Klinisk emnekurs i revmatologi, 20.–21. april 2016

av medikamenter Hjerte-kar profylakse ved revmatiske sykdommer Maud Kristine Ljoså 10:15–10:30 Pause/kaffe/frukt ... revmatologisk avd. 11:00–11:30 Sjeldne revmatologiske sykdommer: vasculitter, myositt Kasuistikker Karen Irgens
Møre og Romsdal legeforening

Paracetamol

lette til moderate smerter ved blant annet revmatiske sykdommer. Paracetamol virker også febernedsettende ... kombineres. Forsiktighetsregler Ved andre samtidige sykdommer/tilstander: -Ved nedsatt leverfunksjon, må det
Norsk revmatologisk forening

Solu-Medrol inf.

Solu-Medrol inf. Virkestoff: metylprednisolon PASIENTINFORMASJON Bruk Solu-Medrol ... betennelsesdempende kortison-preparat som brukes bl.a. mot revmatiske sykdommer, som regel for å dempe høy sykdomsaktivitet
Norsk revmatologisk forening

Side 2 av 6