74 treff på "Revmatiske sykdommer"

Målbeskrivelse og gjennomføringsplan for revmatologi

utvikle seg til kroniske sykdommer”.  WHO klassifiserer revmatiske sykdommer i fire hovedgrupper: I: Inflammatoriske ... Inflammatoriske revmatiske sykdommer II: Degenerative revmatiske sykdommer III: Bløtdelsrevmatisme IV:

rituximab

leddgikt og forsøksvis ved enkelte andre revmatiske sykdommer. Mot leddgikt gis rituximab bare dersom ... Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen slik at sykdommen blir fredeligere og mange vil føle
Norsk revmatologisk forening

Plaquenil tbl.

sykdomsdempende antirevmatisk legemiddel som brukes ved behandling av revmatiske sykdommer.   Virkning/egenskaper ... klarlagt, men aktiviteten i den revmatiske sykdommen dempes slik at sykdommen blir fredeligere. Mange vil
Norsk revmatologisk forening

Sandimmun Neoral kaps. og mixtur

leddgikt og etter særskilt vurdering mot andre revmatiske sykdommer.   Virkning/Egenskaper Sandimmun Neoral ... Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen slik at sykdommen blir fredeligere, og mange vil
Norsk revmatologisk forening

Kineret inj.

Kineret (anakinra) er et sykdoms modifiserende antirevmatisk legemiddel som brukes ved revmatoid artritt ... også være aktuelt å bruke Kineret ved andre revmatiske sykdommer.   Virkning/Egenskaper Kineret tilhører
Norsk revmatologisk forening

Hypertensive svangerskapskomplikasjoner og eklampsi

acetylsalisylsyre (se kap. 16; inflammatoriske revmatiske sykdommer).   Kvinner med kronisk hypertensjon Vi ... inndeling basert på svangerskapsvarighet ved start av sykdommen ville være ønskelig, men sykdomsstart er ofte
Norsk gynekologisk forening

Klinisk emnekurs i revmatologi, 20.–21. april 2016

Pause/kaffe/frukt   10:45–11:25 Inflammatoriske leddsykdommer RA mm. Maud Kristine Ljoså 11:25–11:55 Urinsyregikt ... Pause   14:05–15:05 Medikamentell behandling av revmatisk sykdom Karen Irgens 15:05–15:20 Pause   15:20–16:20
Møre og Romsdal legeforening

Sendoxan tbl.

cellegift som virker sykdomsmodifiserende ved revmatiske sykdommer. Legemidlet brukes oftest mot sykdomstegn ... Dermed dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere.   Effekten av
Norsk revmatologisk forening

Sendoxan inf.

cellegift som virker sykdomsmodifiserende ved revmatiske sykdommer. Legemidlet brukes oftest mot sykdomstegn ... Dermed dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere.   Effekten av
Norsk revmatologisk forening

Naproxen

anti-inflammatoriske legemidler) og brukes ved revmatiske sykdommer og ved andre betennelser og smertefulle ... forårsaker betennelse og smerte. Dermed kan plager ved revmatisk sykdom reduseres.   Smertelindring kommer relativt
Norsk revmatologisk forening

Celebra kaps.

gruppen cox-2-hemmere. Celebra brukes ved revmatiske sykdommer.   Virkning/Egenskaper Celebra hemmer dannelsen ... forårsaker betennelse og smerte. Dermed kan plager ved revmatisk sykdom reduseres.   Smertelindring kommer relativt
Norsk revmatologisk forening

Etorikoksib tabl.

gruppen cox-2-hemmere. Etorikoksib brukes ved revmatiske sykdommer.   Virkning/egenskaper Etorikoksib hemmer ... forårsaker betennelse og smerte. Dermed kan plager ved revmatisk sykdom reduseres.   Smertelindring kommer relativt
Norsk revmatologisk forening

CellCept tbl. og kaps.

særskilt vurdering kan brukes mot enkelte revmatiske sykdommer.   Virkning/Egenskaper CellCept virker bl ... Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere og mange vil føle
Norsk revmatologisk forening

Prednisolon tbl.

Medikamentet brukes ofte i lave doser ved kroniske revmatiske sykdommer eller i høyere doser over kort tid ved alvorligere ... Virkning/egenskaper Prednisolon reduserer aktiviteten i revmatiske betennelser. Dette medfører at stivheten og hevelsen
Norsk revmatologisk forening

Stelara injeksjon

Bruk Ustekinumab er et sykdomsmodifiserende antirevmatisk legemiddel som kan brukes ved psoriasis artritt ... interleukin-23 (cytokiner), som ellers bidrar til å øke revmatiske betennelsesprosesser. Ustekinumab motvirker således
Norsk revmatologisk forening

Side 2 av 5