229 treff på "Revmatiske sykdommer"

Arava tbl.

er et sykdomsdempende antirevmatisk legemiddel som brukes ved revmatiske sykdommer. Virkning/egenskaper ... betennelsesceller. Dermed dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen og skade av leddene bremses opp. Mange vil
Norsk revmatologisk forening

DiclofenacKalium tbl.

anti-inflammatoriske legemidler) og brukes ved revmatiske sykdommer og ved andre betennelser og smertefulle ... forårsaker betennelse og smerte. Dermed kan plager ved revmatisk sykdom reduseres. Smertelindring kommer relativt
Norsk revmatologisk forening

Diclofenac tbl.

anti-inflammatoriske legemidler) og brukes ved revmatiske sykdommer og ved andre betennelser og smertefulle ... forårsaker betennelse og smerte. Dermed kan plager ved revmatisk sykdom reduseres. Smertelindring kommer relativt
Norsk revmatologisk forening

Brufen Retard tbl.

anti-inflammatoriske legemidler) og brukes ved revmatiske sykdommer og ved andre betennelser og smertefulle ... forårsaker betennelse og smerte. Dermed kan plager ved revmatisk sykdom reduseres. Smertelindring kommer relativt
Norsk revmatologisk forening

Arthrotec tbl.

anti-inflammatoriske legemidler) og brukes ved revmatiske sykdommer og ved andre betennelser og smertefulle ... forårsaker betennelse og smerte. Dermed kan plager ved revmatisk sykdom reduseres. Misoprostol reduserer risikoen
Norsk revmatologisk forening

Målbeskrivelse og gjennomføringsplan for revmatologi

utvikle seg til kroniske sykdommer”. WHO klassifiserer revmatiske sykdommer i fire hovedgrupper: I: Inflammatoriske ... Inflammatoriske revmatiske sykdommer II: Degenerative revmatiske sykdommer III: Bløtdelsrevmatisme IV:

Benlysta infusjon

Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen slik at sykdommen blir fredeligere og mange vil føle ... rapportert Forsiktighetsregler Ved andre samtidige sykdommer/tilstander: Benlysta er ikke anbefalt ved pågående
Norsk revmatologisk forening

Kineret injeksjon

Kineret (anakinra) er et sykdomsmodifiserende antirevmatisk legemiddel som brukes ved revmatoid artritt ... artritt (leddgikt), samt ved enkelte andre revmatiske sykdommer. Virkning/Egenskaper Kineret tilhører klassen
Norsk revmatologisk forening

Forskningsmidler/stipend

å yte økonomisk støtte til forskning på revmatiske sykdommer. Alt forskningsarbeid som støttes blir ledet ... og Akershus, gå til forskning som angår revmatiske sykdommer. Marie og Else Mustadslegat har som formål
Norsk revmatologisk forening

Sendoxan infusjon

cellegift som virker sykdomsmodifiserende ved revmatiske sykdommer. Legemidlet brukes oftest mot sykdomstegn ... Dermed dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere. Effekten av Sendoxan
Norsk revmatologisk forening

Plaquenil tbl.

sykdomsdempende antirevmatisk legemiddel som brukes ved behandling av revmatiske sykdommer. Virkning/egenskaper ... klarlagt, men aktiviteten i den revmatiske sykdommen dempes slik at sykdommen blir fredeligere. Mange vil
Norsk revmatologisk forening

Simponi injeksjon

sykdomsmodifiserende antirevmatisk legemiddel som brukes mot revmatiske sykdommer hos voksne. Virkning/egenskaper ... Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere og mange vil føle
Norsk revmatologisk forening

Nasjonale kompetansetjenester

(Kompetansetjeneste rehabilitering) NKSR (Svangerskap og revmatisk sykdom) Nasjonal kompetansetjeneste for barne- ... Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatisk sykdom, St. Olavs Hospital. Siden inneholder blant
Norsk revmatologisk forening

Sandimmun Neoral kaps. og mixtur

leddgikt og etter særskilt vurdering mot andre revmatiske sykdommer. Virkning/Egenskaper Sandimmun Neoral virker ... Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen slik at sykdommen blir fredeligere, og mange vil
Norsk revmatologisk forening

Lederspan injeksjon

betennelsesdempende kortison-preparat som brukes bl.a. mot revmatiske sykdommer, som regel i form av lokal injeksjon i ledd ... generell betennelsesdempende effekt, slik at sykdommen blir fredeligere og mange vil føle seg mindre
Norsk revmatologisk forening

Side 2 av 16