82 treff på Revmatiske sykdommer

Folsyre 1mg tbl.

sett. Forsiktighetsregler Ved andre samtidige sykdommer/tilstander: Folsyre kan maskere ("skjule") pernisiøs ... aktuelt. Kontakt lege dersom du blir verre av din revmatiske sykdom under folsyrebehandling. Ved alle leg
Norsk revmatologisk forening

Depo-Medrol inj.

Depo-Medrol inj. Virkestoff: metylprednisolon PASIENTINFORMASJON Bruk Depo-Medrol ... betennelsesdempende kortison-preparat som brukes bl.a. mot revmatiske sykdommer, oftest som lokal injeksjon i ledd eller
Norsk revmatologisk forening

infliximab

antirevmatisk legemiddel som brukes mot revmatiske sykdommer.    Virkning/egenskaper Infliximab tilhører ... immunprosessene. Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen slik at sykdommen blir fredeligere
Norsk revmatologisk forening

Cimzia inj

antirevmatisk legemiddel som kan brukes ved revmatiske sykdommer. Virkning/egenskaper Cimzia tilhører klassen ... immunprosessene. Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere
Norsk revmatologisk forening

etanercept

antirevmatisk legemiddel som brukes mot revmatiske sykdommer.   Virkning/egenskaper   Etanercept tilhører ... immunprosessene. Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere
Norsk revmatologisk forening

Etorikoksib tabl.

gruppen cox-2-hemmere. Etorikoksib brukes ved revmatiske sykdommer.   Virkning/egenskaper Etorikoksib hemmer ... artrosesykdommer, etorikoksib 90mg daglig brukes ved revmatiske betennelsessykdommer, mens etorikoksib 120mg
Norsk revmatologisk forening

Orudis depotkaps.

anti-inflammatoriske legemidler) og brukes ved revmatiske sykdommer og ved andre betennelser og smertefulle ... om alle dine legemidler passer sammen. Andre sykdommer: Dersom du har/har hatt problemer med blodtrykket
Norsk revmatologisk forening

Relifex tabletter og oppløselige tabletter

anti-inflammatoriske legemidler) og brukes ved revmatiske sykdommer og ved andre betennelser og smertefulle ... om alle dine legemidler passer sammen. Andre sykdommer: Dersom du har/har hatt problemer med blodtrykket
Norsk revmatologisk forening

Ibuprofen tbl.

anti-inflammatoriske legemidler) og brukes ved revmatiske sykdommer og ved andre betennelser og smertefulle ... om alle dine legemidler passer sammen. Andre sykdommer: Dersom du har/har hatt problemer med blodtrykket
Norsk revmatologisk forening

Modifenac kaps.

anti-inflammatoriske legemidler) og brukes ved revmatiske sykdommer og ved andre betennelser og smertefulle ... om alle dine legemidler passer sammen. Andre sykdommer: Dersom du har/har hatt problemer med blodtrykket
Norsk revmatologisk forening

Naproxen

anti-inflammatoriske legemidler) og brukes ved revmatiske sykdommer og ved andre betennelser og smertefulle ... om alle dine legemidler passer sammen. Andre sykdommer: Dersom du har/har hatt problemer med blodtrykket
Norsk revmatologisk forening

Celebra kaps.

gruppen cox-2-hemmere. Celebra brukes ved revmatiske sykdommer.   Virkning/Egenskaper Celebra hemmer dannelsen ... om alle dine legemidler passer sammen. Andre sykdommer: Dersom du har/har hatt problemer med blodtrykket
Norsk revmatologisk forening

Lederspan inj.

Lederspan inj. Virkestoff: triamcinolon PASIENTINFORMASJON Bruk Lederspan ... betennelsesdempende kortison-preparat som brukes bl.a. mot revmatiske sykdommer, som regel i form av lokal injeksjon i ledd
Norsk revmatologisk forening

Ilaris Injeksjon

for barneleddgikt) og ved autoinflammatoriske sykdommer (febersyndromer). Virkning/Egenskaper Ilaris tilhører ... interleukin-1, et cytokin, som ellers bidrar til å øke revmatiske betennelsesprosesser. Ilaris motvirker således
Norsk revmatologisk forening

Side 3 av 6