74 treff på "Revmatiske sykdommer"

metotrexat

Metotreksat er et antirevmatisk sykdomsdempende legemiddel som brukes ved revmatiske sykdommer. Virkninger/egenskaper ... Dermed dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere og mange vil føle
Norsk revmatologisk forening

Salazopyrin EN tbl.

Salazopyrin (sulfasalazin) er et antirevmatisk middel som brukes ved revmatiske sykdommer. Virkninger/egenskaper ... Dermed dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere og mange vil føle
Norsk revmatologisk forening

Ilaris Injeksjon

Ilaris (canakinumab) er et sykdomsmodifiserende antirevmatisk legemiddel som brukes ved urinsyregikt, ved ... for barneleddgikt) og ved autoinflammatoriske sykdommer (febersyndromer). Virkning/Egenskaper Ilaris tilhører
Norsk revmatologisk forening

Voltaren supp.

anti-inflammatoriske legemidler) og brukes ved revmatiske sykdommer og ved andre betennelser og smertefulle ... ikke selve sykdomsutviklingen og leddskade ved revmatisk sykdom.   Dosering Vanligvis doseres Voltaren
Norsk revmatologisk forening

Ibux supp.

anti-inflammatoriske legemidler) og brukes ved revmatiske sykdommer og ved andre betennelser og smertefulle ... ikke selve sykdomsutviklingen og leddskade ved revmatisk sykdom.   Dosering Vanligvis doseres Ibux stikkpiller
Norsk revmatologisk forening

Solu-Medrol inf.

betennelsesdempende kortison-preparat som brukes bl.a. mot revmatiske sykdommer, som regel for å dempe høy sykdomsaktivitet ... innsettende effekt på stivhet og smerter i kroppen. Sykdommen blir fredeligere og mange vil føle seg mindre
Norsk revmatologisk forening

Depo-Medrol inj.

betennelsesdempende kortison-preparat som brukes bl.a. mot revmatiske sykdommer, oftest som lokal injeksjon i ledd eller ... generell betennelsesdempende effekt, slik at sykdommen blir fredeligere og mange vil føle seg mindre
Norsk revmatologisk forening

Lederspan inj.

betennelsesdempende kortison-preparat som brukes bl.a. mot revmatiske sykdommer, som regel i form av lokal injeksjon i ledd ... generell betennelsesdempende effekt, slik at sykdommen blir fredeligere og mange vil føle seg mindre
Norsk revmatologisk forening

Cosentyx inj.

Cosentyx (sekukinumab) er et sykdomsmodifiserende antirevmatisk legemiddel som brukes ved psoriasisartritt og ... være aktuelt å bruke Cosentyx ved andre revmatiske sykdommer. Cosentyx brukes også ved plakkpsoriasis
Norsk revmatologisk forening

Celeston Chronodose inj.

betennelsesdempende kortison-preparat som brukes bl.a. mot revmatiske sykdommer, oftest som injeksjon i muskulatur (intramuskulært) ... generell betennelsesdempende effekt, slik at sykdommen blir fredeligere og mange vil føle seg mindre
Norsk revmatologisk forening

Arava tbl.

er et sykdomsdempende antirevmatisk legemiddel som brukes ved revmatiske sykdommer.   Virkning/egenskaper   ... betennelsesceller. Dermed dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen og skade av leddene bremses opp. Mange vil
Norsk revmatologisk forening

Imurel tbl.

er et immundempende middel som brukes mot revmatiske sykdommer.   Virkning/Egenskaper Imurel virker ved ... Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere og mange vil føle
Norsk revmatologisk forening

Iksekizumab inj.

iksekizumab ved andre revmatiske sykdommer. Iksekizumab brukes også ved hudsykdommen plakkpsoriasis.  Virkning/egenskaper  ... Derved dempes aktiviteten i revmatisk sykdom og plakkpsoriasis, slik at sykdommen blir fredeligere. Mange
Norsk revmatologisk forening

Orudis depotkaps.

anti-inflammatoriske legemidler) og brukes ved revmatiske sykdommer og ved andre betennelser og smertefulle ... forårsaker betennelse og smerte. Dermed kan plager ved revmatisk sykdom reduseres.   Smertelindring kommer relativt
Norsk revmatologisk forening

Ilomedin inf.

Ilomedin kan benyttes til behandling av revmatiske sykdommer hvor det er nedsatt blodsirkulasjon og sårdannelse ... for fort etter infusjonen av Ilomedin. Andre sykdommer: Pasienter med magesår, traumer (skader), hjerneblødninger
Norsk revmatologisk forening

Side 3 av 5