229 treff på "Revmatiske sykdommer"

Buprenorfin depotplaster

Buprenorfin depotplaster Virkestoff: buprenorfin PASIENTINFORMASJON Buprenorfin er virkestoffet ... behandling av sterke smerter ved blant annet revmatiske sykdommer. Det er et morfinlignende legemiddel og
Norsk revmatologisk forening

Solu-Medrol infusjon

betennelsesdempende kortison-preparat som brukes bl.a. mot revmatiske sykdommer, som regel for å dempe høy sykdomsaktivitet ... innsettende effekt på stivhet og smerter i kroppen. Sykdommen blir fredeligere og mange vil føle seg mindre
Norsk revmatologisk forening

rituximab

leddgikt og forsøksvis ved enkelte andre revmatiske sykdommer. Mot leddgikt gis rituximab bare dersom ... Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen slik at sykdommen blir fredeligere og mange vil føle
Norsk revmatologisk forening

Sendoxan tbl.

cellegift som virker sykdomsmodifiserende ved revmatiske sykdommer. Legemidlet brukes oftest mot sykdomstegn ... Dermed dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere. Effekten av Sendoxan
Norsk revmatologisk forening

Etorikoksib tabl.

gruppen cox-2-hemmere. Etorikoksib brukes ved revmatiske sykdommer. Virkning/egenskaper Etorikoksib hemmer ... forårsaker betennelse og smerte. Dermed kan plager ved revmatisk sykdom reduseres. Smertelindring kommer relativt
Norsk revmatologisk forening

Orencia infusjon/injeksjon

psoriasisartritt, samt også ved enkelte andre revmatiske sykdommer. Orencia gis bare dersom man ikke har tålt ... Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen slik at sykdommen blir fredeligere og mange vil føle
Norsk revmatologisk forening

Iksekizumab injeksjon

iksekizumab ved andre revmatiske sykdommer. Iksekizumab brukes også ved hudsykdommen plakkpsoriasis. Virkning/egenskaper ... Derved dempes aktiviteten i revmatisk sykdom og plakkpsoriasis, slik at sykdommen blir fredeligere. Mange
Norsk revmatologisk forening

Invitasjon seminar NKSR 06.02.18 (3).pdf

svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR) inviterer til seminar med tema svangerskap og revmatiske sykdommer ... er ved infertilitet hos pasienter med revmatiske sykdommer Sigrun Kjøtrød 1100-1120 Sykdomsaktivitet

Prednisolon tbl.

Medikamentet brukes ofte i lave doser ved kroniske revmatiske sykdommer eller i høyere doser over kort tid ved alvorligere ... Virkning/egenskaper Prednisolon reduserer aktiviteten i revmatiske betennelser. Dette medfører at stivheten og hevelsen
Norsk revmatologisk forening

Ilomedin infusjon

Ilomedin kan benyttes til behandling av revmatiske sykdommer hvor det er nedsatt blodsirkulasjon og sårdannelse ... for fort etter infusjonen av Ilomedin. Andre sykdommer: Pasienter med magesår, traumer (skader), hjerneblødninger
Norsk revmatologisk forening

Naproxen

anti-inflammatoriske legemidler) og brukes ved revmatiske sykdommer og ved andre betennelser og smertefulle ... forårsaker betennelse og smerte. Dermed kan plager ved revmatisk sykdom reduseres. Smertelindring kommer relativt
Norsk revmatologisk forening

metotrexat

Metotreksat er et antirevmatisk sykdomsdempende legemiddel som brukes ved revmatiske sykdommer. Virkninger/egenskaper ... Dermed dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere og mange vil føle
Norsk revmatologisk forening

Pasientinformasjon om legemidler

Pasientinformasjon om legemidler ... legemidler som brukes i behandlingen av revmatiske sykdommer. Hvordan finner du frem? Informasjonen om ... legemidler som brukes i behandlingen av revmatiske sykdommer.
Norsk revmatologisk forening

Stelara injeksjon

Bruk Ustekinumab er et sykdomsmodifiserende antirevmatisk legemiddel som kan brukes ved psoriasis artritt ... (IL-23) (cytokiner), som ellers bidrar til å øke revmatiske betennelsesprosesser. Ustekinumab motvirker således
Norsk revmatologisk forening

Klinisk emnekurs i revmatologi, 20.–21. april 2016

Pause/kaffe/frukt 10:45–11:25 Inflammatoriske leddsykdommer RA mm. Maud Kristine Ljoså 11:25–11:55 Urinsyregikt ... Pause 14:05–15:05 Medikamentell behandling av revmatisk sykdom Karen Irgens 15:05–15:20 Pause 15:20–16:20
Møre og Romsdal legeforening

Side 3 av 16