74 treff på "Revmatiske sykdommer"

Paracetamol

lette til moderate smerter ved blant annet revmatiske sykdommer. Paracetamol virker også febernedsettende ... kombineres. Forsiktighetsregler Ved andre samtidige sykdommer/tilstander: -Ved nedsatt leverfunksjon, må det
Norsk revmatologisk forening

Relifex tabletter og oppløselige tabletter

anti-inflammatoriske legemidler) og brukes ved revmatiske sykdommer og ved andre betennelser og smertefulle ... forårsaker betennelse og smerte. Dermed kan plager ved revmatisk sykdom reduseres.   Smertelindring kommer relativt
Norsk revmatologisk forening

Ibuprofen tbl.

anti-inflammatoriske legemidler) og brukes ved revmatiske sykdommer og ved andre betennelser og smertefulle ... forårsaker betennelse og smerte. Dermed kan plager ved revmatisk sykdom reduseres.   Smertelindring kommer relativt
Norsk revmatologisk forening

Modifenac kaps.

anti-inflammatoriske legemidler) og brukes ved revmatiske sykdommer og ved andre betennelser og smertefulle ... forårsaker betennelse og smerte. Dermed kan plager ved revmatisk sykdom reduseres.   Smertelindring kommer relativt
Norsk revmatologisk forening

Meloxicam tbl.

anti-inflammatoriske legemidler) og brukes ved revmatiske sykdommer og ved andre betennelser og smertefulle ... forårsaker betennelse og smerte. Dermed kan plager ved revmatisk sykdom reduseres.   Smertelindring kommer relativt
Norsk revmatologisk forening

DiclofenacKalium tbl.

anti-inflammatoriske legemidler) og brukes ved revmatiske sykdommer og ved andre betennelser og smertefulle ... forårsaker betennelse og smerte. Dermed kan plager ved revmatisk sykdom reduseres.   Smertelindring kommer relativt
Norsk revmatologisk forening

Diclofenac tbl.

anti-inflammatoriske legemidler) og brukes ved revmatiske sykdommer og ved andre betennelser og smertefulle ... forårsaker betennelse og smerte. Dermed kan plager ved revmatisk sykdom reduseres.   Smertelindring kommer relativt
Norsk revmatologisk forening

Oxykodon

behandling av sterke smerter ved blant annet revmatiske sykdommer. Det er et morfinlignende preparat og er ... preparater med forlenget virketid. Ved andre samtidige sykdommer/tilstander: -Ved nedsatt nyrefunksjon og leverfunksjon
Norsk revmatologisk forening

Orencia inf/inj

(leddgikt) og forsøksvis ved enkelte andre revmatiske sykdommer. Orencia gis bare dersom man ikke har tålt ... Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen slik at sykdommen blir fredeligere og mange vil føle
Norsk revmatologisk forening

Piroxicam tbl.

legemidler). Piroksikam kan brukes ved revmatiske sykdommer som leddgikt, Bekhterevs sykdom og artrose ... forårsaker betennelse og smerte. Dermed kan plager ved revmatisk sykdom reduseres.   Smertelindring kommer relativt
Norsk revmatologisk forening

Brufen Retard tbl.

anti-inflammatoriske legemidler) og brukes ved revmatiske sykdommer og ved andre betennelser og smertefulle ... forårsaker betennelse og smerte. Dermed kan plager ved revmatisk sykdom reduseres.   Smertelindring kommer relativt
Norsk revmatologisk forening

Arthrotec tbl.

anti-inflammatoriske legemidler) og brukes ved revmatiske sykdommer og ved andre betennelser og smertefulle ... forårsaker betennelse og smerte. Dermed kan plager ved revmatisk sykdom reduseres. Misoprostol reduserer risikoen
Norsk revmatologisk forening

RoActemra inf. og inj.

Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere og mange vil føle ... med methotrexate og/eller andre legemidler mot revmatisk sykdom. Dosering RoActemra kan gis enten i form
Norsk revmatologisk forening

Voltaren tbl.

anti-inflammatoriske legemidler) og brukes ved revmatiske sykdommer og ved andre betennelser og smertefulle ... ikke selve sykdomsutviklingen og leddskade ved revmatisk sykdom.   Dosering Vanligvis doseres Voltaren
Norsk revmatologisk forening

Folsyre 1mg tbl.

sett. Forsiktighetsregler Ved andre samtidige sykdommer/tilstander: Folsyre kan maskere ("skjule") pernisiøs ... aktuelt. Kontakt lege dersom du blir verre av din revmatiske sykdom under folsyrebehandling. Ved alle leg
Norsk revmatologisk forening

Side 4 av 5