82 treff på Revmatiske sykdommer

Imurel tbl.

er et immundempende middel som brukes mot revmatiske sykdommer.   Virkning/Egenskaper Imurel virker ved ... betennelsesceller. Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere
Norsk revmatologisk forening

Piroxicam tbl.

legemidler). Piroksikam kan brukes ved revmatiske sykdommer som leddgikt, Bekhterevs sykdom og artrose ... om alle dine legemidler passer sammen. Andre sykdommer: Dersom du har/har hatt problemer med blodtrykket
Norsk revmatologisk forening

RoActemra inf. og inj.

immunprosessene motvirkes. Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere ... kreftsykdommer.   Forsiktighetsregler Andre samtidige sykdommer:  - Ved infeksjon: RoActemra skal ikke brukes
Norsk revmatologisk forening

Revmatologene

Revmatologene med anbefalinger! Norsk revmatologisk forening anbefaler blant annet at man ... til høydose glukokortikoidbehandling ved revmatiske sykdommer uten å gjøre en grundig risiko-nytte vurdering

Meloxicam tbl.

anti-inflammatoriske legemidler) og brukes ved revmatiske sykdommer og ved andre betennelser og smertefulle ... om alle dine legemidler passer sammen. Andre sykdommer: Dersom du har/har hatt problemer med blodtrykket
Norsk revmatologisk forening

Voltaren tbl.

anti-inflammatoriske legemidler) og brukes ved revmatiske sykdommer og ved andre betennelser og smertefulle ... om alle dine legemidler passer sammen. Andre sykdommer: Dersom du har/har hatt problemer med blodtrykket
Norsk revmatologisk forening

Voltaren supp.

anti-inflammatoriske legemidler) og brukes ved revmatiske sykdommer og ved andre betennelser og smertefulle ... om alle dine legemidler passer sammen. Andre sykdommer: Dersom du har/har hatt problemer med blodtrykket
Norsk revmatologisk forening

Ibux supp.

anti-inflammatoriske legemidler) og brukes ved revmatiske sykdommer og ved andre betennelser og smertefulle ... om alle dine legemidler passer sammen. Andre sykdommer: Dersom du har/har hatt problemer med blodtrykket
Norsk revmatologisk forening

Febuksostat

typer autoimmune tilstander inklusiv noen revmatiske sykdommer. Også merkaptopurin (Puri-Nethol, Xaluprine) ... og ekstra vurdering må gjøres om du har andre sykdommer/plager som: Alvorlig hjerte/karsykdom (som hjerteinfarkt
Norsk revmatologisk forening

DiclofenacKalium tbl.

anti-inflammatoriske legemidler) og brukes ved revmatiske sykdommer og ved andre betennelser og smertefulle ... om alle dine legemidler passer sammen. Andre sykdommer: Dersom du har/har hatt problemer med blodtrykket
Norsk revmatologisk forening

Diclofenac tbl.

anti-inflammatoriske legemidler) og brukes ved revmatiske sykdommer og ved andre betennelser og smertefulle ... om alle dine legemidler passer sammen. Andre sykdommer: Dersom du har/har hatt problemer med blodtrykket
Norsk revmatologisk forening

Stelara injeksjon

interleukin-23 (cytokiner), som ellers bidrar til å øke revmatiske betennelsesprosesser. Ustekinumab motvirker således ... immunprosessene. Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere
Norsk revmatologisk forening

Vimovo

Vimovo Virkestoff: Naproksen og Esomeprazol PASIENTINFORMASJON Bruk Vimovo brukes til å ... symptomer som smerte og stivhet og brukes ved revmatiske sykdommer og ved andre betennelser og smertefulle
Norsk revmatologisk forening

Orencia inf/inj

(leddgikt) og forsøksvis ved enkelte andre revmatiske sykdommer. Orencia gis bare dersom man ikke har tålt ... immunprosessene motvirkes. Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen slik at sykdommen blir fredeligere
Norsk revmatologisk forening

Side 4 av 6