Aktuelt

Kvalitetspris for primærhelsetjenesten

Allmennlegenes innsatsgruppe for covid-19 mottok Legeforeningens kvalitetspris for primærhelsetjenesten.
20. juni 2022
Prisvinnerne Marte Kvittum Tangen (NFA) og Nils Kristian Klev (AF) sammen med President Anne-Karin Rime
Foto: Thomas B. Eckhoff

Prisvinnere, ved styrene i Norsk forening for allmennmedisin (NFA) og Allmennlegeforeningen (AF), ble ønsket velkommen til scenen med stående ovasjon under landsstyremøtet.

De som tok imot prisen på vegne av en lang rekke kollegaer og medarbeidere som bidro arbeidet, var Marte Kvittum Tangen fra Norsk forening for allmennmedisin (NFA), og Nils Kristian Klev fra Allmennlegeforeningen (AF). Legeforeningen har intervjuet førstnevnte etter utdelingen.

– Jeg ble stolt og litt rørt over å motta kvalitetsprisen for primærhelsetjenesten, sier Kvittum Tangen.

 – Vi har fått veldig mange gode tilbakemeldinger fra medlemmer og andre vi har samarbeidet med i arbeidet med innsatsgruppen, og å få en pris for et arbeid som har kostet svært mye arbeidsinnsats var utrolig hyggelig og motiverende.

Daglige morgenmøter

Kvittum Tangen forteller om hvordan innsatsgruppen startet arbeidet 11. mars 2020, dagen før landet stengte ned: 

– Vi slo sammen styrene i AF og NFA til felles innsats for å bidra til god håndtering av pandemien i allmennlegetjenesten. I begynnelsen hadde vi daglige morgenmøter for å kartlegge hva det var viktigst å avklare. Vi samarbeidet med svært mange, som Legeforeningens sekretariat og foreninger, NAV, Helsedirektoratet, FHI, e-helsedirektoratet, SKIL, pasientorganisasjoner, media og utenlandske allmennmedisinmiljø.

Det har vært en stor jobb, forteller Kvittum Tangen.

– Vi sendte ut informasjonsbrev til alle allmennleger og etter hvert mange andre med de viktigste oppdateringene dag for dag. I starten sendte vi noen ganger ut brev flere ganger daglig. Totalt har vi sendt over 150 nyhetsbrev og mottatt tusenvis av mailer fra medlemmer og andre med gode innspill, spørsmål og informasjon. Etter den første helt uoversiktlige perioden, ble det meste av arbeidet gjennomført av leder i Allmennlegeforeningen Nils Kristian Klev og meg.

Hun forteller at det var behov for deres innspill og løsningsforslag, og at de hadde et veldig tett, intenst og godt samarbeid.

– Vi oppnådde endringer på noen få dager eller uker som vi tidligere ville brukt måneder eller år på å løse. Der det manglet råd lagde vi våre egne som ofte senere ble utgangspunkt for myndighetenes råd og anbefalinger. Vi ga også mange råd til befolkningen gjennom media.

Direkte informasjon

Kvittum Tangen forteller om hva hun mener er det som gjorde dette prosjektet ekstra spesielt:

– Jeg tror det at vi klarte å se på allmennlegetjenesten samlet, og raskt identifisere hva den viktigste informasjonen var for å håndtere pandemien best mulig, var det viktigste. I en pandemi eller lignende krisehendelser er det behov for å sende ut informasjon direkte til de som trenger det ut fra hva de har behov for der og da. Det kan ikke baseres på at de som trenger det aktivt skal måtte oppsøke informasjonen.  

Til slutt gir Kvittum Tangen ekstra ros til fastlegene som har stått på gjennom pandemien:

– De aller fleste pasienter med covid-19 har i Norge blitt vurdert, diagnostisert og behandlet i primærhelsetjenesten. Fastlegene har gjort en imponerende jobb til tross for fastlegekrise og en svært presset arbeidssituasjon. Det fortjener ros!

Fylte viktig tomrom

Den sakkyndige komiteens begrunnelse for prisen var som følger:

Allmennlegenes innsatsgruppe for covid-19 har utmerket seg med stor og viktig innsats i en krise der behov for systematisert kunnskap om kvalitet var avgjørende for pasientsikkerhet og gode tjenester. Innsatsgruppen fylte et viktig tomrom med kontinuerlig oppdaterte råd for primærhelsetjenesten der det var mangel på veiledning og kunnskapsbasert støtte fra myndighetene.

Innsatsgruppen organiserte sitt arbeid på en forbilledlig måte med daglige møter, faglige diskusjoner og konsensusmøter, demokratiske prosesser og god kommunikasjon der mange ble involvert og hørt, samt med lokale og nasjonale myndigheter. Retningslinjene var preget av kunnskap, lokal forankring og kommunikasjon og løsninger. Innsatsgruppens arbeid og forslag ble også aktivt benyttet til å informere myndigheter og gi innspill til organisering av tjenesten. Gode og matnyttige verktøy for beslutningsstøtte som flytskjemaer for ulike problemstillinger under covid-19 var til stor hjelp for allmennleger under pandemien.