Aktuelt

Midlertidig refusjonsordning for fastleger

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt en engangsbevilgning til fastleger som deltar på kurs for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.
16. august 2021

Både næringsdrivende fastleger og kommuner med ansatte fastleger kan søke om refusjon for dekking av kostnad ved fravær fra praksis i forbindelse med kurs i kvalitetsforbedring og/eller pasientsikkerhet. Kurset bør inkludere evaluering av egen praksis basert på data/materiale fra praksis. Hvis ikke kurset inneholder evaluering av egen praksis må kurset ha et klart og tydelig fokus på kvalitetsforbedring og/ eller pasientsikkerhet. Obligatoriske grunnkurs dekkes ikke.

Midler deles ut så lenge enkeltbevilgningen fra Helse- og omsorgsdepartementet rekker.

Dette kan dekkes:
• Kursavgift opp til 4 000 NOK
• Kompensasjon for tap som følge av fravær fra arbeid/praksis i arbeidstiden. Det kan søkes om refusjon for inntil to hele, eller fire halve dager per år og i henhold til Legeforeningens satser for praksiskompensasjon.

Ordningen gjelder fra annonseringsdato 17.08.21. Kursbevis må være utstedt etter denne dato.

Dokumentert fravær fra praksis samt kursbevis er en forutsetning
for å motta midler.
Søk ved å gå inn på; https://mv3.service.legeforeningen.no
Ta kontakt med kvalitetsfondet@legeforeningen.no dersom du
har noen spørsmål.