Midlertidig refusjonsordning for fastleger

Både næringsdrivende fastleger og kommuner med ansatte fastleger kan søke om refusjon for dekking av kostnad ved fravær fra praksis i forbindelse med kurs i kvalitetsforbedring og/ eller pasientsikkerhet. Kurset bør inkludere evaluering av egen praksis basert på data/materiale fra praksis.
Illustrasjon over faktorer som inngår i kvalitetsarbeid
ILL: Colorbox

Midler deles ut så lenge enkeltbevilgningen fra Helse- og omsorgsdepartementet rekker.

Dette kan dekkes:

 • Kursavgift opp til 4 000 NOK.
 • Kompensasjon for tap som følge av fravær fra arbeid /praksis i arbeidstiden. Det kan søkes om refusjon for inntil to hele, eller fire halve dager per år og i henhold til Legeforeningens satser for praksiskompensasjon.

Dokumentert fravær fra praksis samt kursbevis er en forutsetning for å motta midler. Ordningen er heldigital. Mer informasjon om ordningen finner du her

Oversikt over kurs som er forhåndsgodkjente:

 • BI - SMC 1001 Lederkurs for allmennleger
 • Klinisk emnekurs i kvalitetsarbeid - Pre-kongress til Nordisk congress i allmennmedisin 2022
 • UIO – Emnekurs HADM4402 Kvalitet og pasientsikkerhet
 • SKIL – Klinisk emnekurs i Legemiddelgjennomgang
 • SKIL – Klinisk emnekurs i Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene
 • SKIL – Klinisk emnekurs i Pasientforløp for sårbare grupper
 • SKIL – Klinisk emnekurs i Gjør Kloke Valg
 • SKIL – Klinisk emnekurs i Smittevern
 • SKIL – Klinisk emnekurs i Sykemeldingarbeid for leger
 • SKIL – Kvalitetssamarbeid for kommunesamarbeid
 • SKIL – Introduksjonskurs for veiledere
 • SKIL - Vanedannende midler
 • SKIL - Sunn Seksuell Helse Hele Livet
 • SKIL - Verdibasert radiologi

Ta kontakt med kvalitetsfondet@legeforeningen.no dersom du har noen spørsmål.