Grip mulighetene som e-helse gir

Kjartan Olafsson, leder av IT-utvalget, skriver i siste nyhetsbrev fra Health Level 7 International, om at leger må kjenne sin besøkelsestid og engasjere seg i e-helse.

Dialog mellom utviklere/beslutningstakere og klinikere er avgjørende for økt forståelse – hva er behovene og hva er mulig? Løsningene må være nyttige i praksis. For å måle effekter og skaffe kunnskapsbasert dokumentasjon er det helt nødvendig å styrke faget klinisk informatikk.