Hvordan aktivt bruke helseinformasjon?

Petter Hurlen, medlem i IT-utvalget, skriver sammen med Anne Moen, UiO, i siste nyhetsbrev fra Health Level 7 International om CAPABLE.

Det er et innovasjonsprosjekt som utvikler et verktøy der innbyggerne skal kunne samle, legge til og styre mer av egen helseinformasjon. Målet er at verktøyet skal gi innbyggerne mulighet til aktivt å benytte informasjon om egen helse, styrke egen helseforståelse samtidig som personvern, sikkerhet og konfidensialitet ivaretas. CAPABLE utforsker mulighetene og begrensningene som HL7 FHIR (standard for datadeling i helsetjenesten) gir.