IKT-sikkerhet: Tillit og tilgang er avgjørende

Legeforeningen stilte 16. januar på høring om stortingsmeldingen om IKT-sikkerhet. Meldingen er ment å styrke Norges innsats på det digitale området.
Advokat Helga Bysting og leder av IT-utvalget Kjartan Olafsson deltok på høringen. Foto: Anders Vollen
Advokat Helga Bysting og leder av IT-utvalget Kjartan Olafsson deltok på høringen. Foto: Anders Vollen

Legeforeningen ønsket å fremheve to sårbare felter i møtet med justiskomiteen: Personvern/konfidensialitet og tilgang til IKT-systemer.

Foreningen påpekte at personvern må være innebygd i IT-systemenes design og arkitektur, og ikke en tilleggsfunksjon som blir lagt til i etterkant. Slik henger informasjonssikkerhet og personvern sammen med IKT-sikkerhet.

- Tillit er grunnmuren i lege-pasient-forholdet. Alle må være sikre på at opplysninger ikke misbrukes eller kommer på avveie, sa leder av Legeforeningens IT-utvalg Kjartan Olafsson.

- Det handler ikke bar om faktisk, men opplevd risiko for den enkelte borger. Det kan omfatte alt fra sikker bruk og oppbevaring av helseopplysninger til trygg tjenesteutsetting av helsedata.

Digitale angrep kan forårsake at kritiske systemer blir utilgjengelige, og kan få svært alvorlige konsekvenser.

- Pasientsikkerheten blir i økende grad avhengig av IKT-sikkerhet, og nettopp derfor kan ikke IKT-sikkerhet ses uavhengig av den virksomhet den tjener, sa Olafsson.

Nedetid på IKT-systemer kan gi ulike utslag. Det er opplagt kritisk for undersøkelser og behandling av alvorlig skadede pasienter, men også f.eks. for legemiddelordinasjoner der lang nedetid kan hindre å få hentet ut legemidler på resept. Det må trenes på gode, effektive nødrutiner ved nedetid på journalsystemer og nettverk.

Legeforeningen oppfordret under høringen justiskomiteen til å finne løsninger som både ivaretar informasjonssikkerheten og pasientsikkerheten.

Les meldingen her.

Leder av IT-utvalget Kjartan Olafsson representerte Legeforeningen under høringen.