Pasientens legemiddelliste - det aller viktigste nå

Er det ikke et rimelig krav å stille at du som yngre lege skal kunne logge deg inn på pasientens oppdaterte medisinliste og kunne vite at den er korrekt?

Jan Emil Kristoffersen, fagsjef/lege i Legeforeningens sekretariat har i samarbeid med Kjartan Olafsson, fastlege og leder av Legeforeningens IT-utvalg skrevet et innlegg om dette på YngreLeger.no. Les hele innlegget her.