Podkast om helseinnovasjonsarbeidet

EHiN har intervjuet Legeforeningen ved Helga M. Brøgger og Gry Dahle om hemmere og fremmere av helseinnovasjon.

Holoense og 3D printing av hjerter er begge viktige verktøy for leger, men hva skal til for å drive slik helseinnovasjon? I løpet av 2020 startet Legeforeningen opp en arbeidsgruppe for helseinnovasjon, med bl.a. Gry Dahle, thoraxkirurg ved Rikshospitalet, og Helga M. Brøgger, overlege i radiologi ved Oslo Universitetssykehus.

Hva er bakgrunnen for at Legeforeningen danner denne arbeidsgruppen nå?

Lytt til Podkasten: Legeforeningen ser på hemmere og fremmere for helseinnovasjon - EHiNpodden | Podcast on Spotify