Fag
TEMA

Internasjonalt arbeid

Legeforeningen ser det som viktig å markere seg internasjonalt i saker av betydning for våre medlemmer. Legeforeningen er representert i flere internasjonale organisasjoner.
Internasjonal verden illustrasjonsbilde fra Colourbox.com

Legeforeningen er medlem av

Yrkesforeningers internasjonale organisasjoner