Internasjonalt arbeid

Representasjon i internasjonale organisasjoner

En samlet oversikt over Legeforeningens internasjonale virksomhet.

Globale møter

Europeiske møter

Nordiske møter

Legeforeningen har også andre samarbeid som blant annet involverer de enkelte fagmedisinske foreningene.