Internasjonalt engasjement

Papirløses rett til helsehjelp

Retten til helse må ikke bli innvandringspolitikk
5. mars 2021

Fremskrittspartiet hevder at retten til helse ikke gjelder alle i Norge. I tillegg mener partiet at alle frivillige organisasjoner er forpliktet av det samme regelverket som statsapparatet har i dag. Det
innebærer både meldeplikt når de kommer i kontakt med ulovlige innvandrere, men også at de ikke skal ha lov til å utøve helsehjelp utover der det er fare for liv og død.

«Legers taushetsplikt er en grunnsten i vårt virke. Den som trenger helsehjelp, skal få dette i trygg forvissning om at epikrisen (utredningen om sykdommen og behandlingen) hverken går til kemner eller politi. Alternativet til dette er et samfunn vi ikke vil være bekjent av», skriver Svein Aarseth, leder for Rådet for legeetikk og Marit Halonen Christiansen, leder for Legeforeningens utvalg for
menneskerettigheter. Les innlegget i Aftenposten her