Norske barn i Syria

17. desember 2021 sendte Advokatforeningen og Legeforeningen et felles brev til utenriksminister Anniken Huitfeldt vedrørende norske barn i Syria.

Krigen i Syria har pågått i 10 år, og vi kjenner godt til at der sitter fortsatt flere norske statsborgere i flyktningeleirer. Dette må vi Norge gjøre noe med.