Fag
TEMA

Kvalitet og pasientsikkerhet

Et av Legeforeningens formål er å fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling. § 1-2, pkt.4
en lege sitter med foldede hender mens to personer leser opp fra journaler. Foto: Istockphoto.com

Se resultater av tildelte midler

Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet tildeler hvert år midler til kvalitetsforbedringprosjekter.
Kloke valg logo
Mer er ikke alltid bedre
Gjør kloke valg
SKILnet logo
Besøk SKILNET
SKIL - Senter for kvalitet på legekontor