Fag
TEMA

Kvalitet og pasientsikkerhet

Et av Legeforeningens formål er å fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling. § 1-2, pkt.4
Kvinnelig pasient - Illustrasjonsbilde