App akuttpsykiatri

Standardiserte retningslinjer for akutt vurdering og behandling av psykiatriske pasienter i vaktsammenheng er nå på app

Dette prosjektet fikk midler fra Fond for kvalitetsforbedring og pasitnsikkerhet for å utabreide en veileder i akuttpsykiatri på app. Formålet var å kunne levere et forslag til standardiserte retningslinjer for akutt vurdering og behandling av psykiatriske pasienter i vaktsammenheng, til bruk både av leger og andre medarbeidere i det psykiatriske fagfeltet, men også i legevaktssammenheng eller ved somatiske avdelinger.

Med jevnlig revisjon har prosjektet ønsket at VAP skal fungere som en «levende» lærebok, og bidra til å «samle» det psykiatriske fagområdet. VAP skal videre oppdateres i henhold til siste forskning og helsemyndighetenes sine anbefalinger, slik at den kan gi god og nyttig informasjon til som er i takt med utviklingen i fagfeltet.

VAP ble tildelt kvalitetsprisen for spesialisthelsetjenesten 2018.