Digital veileder i BUP

Ny digital veileder i barne- og ungdomspsykiatri skaper bevissthet rundt rollen til leger i spesialiteten.

Prosjektet fikk midler for å formidle oppdatert kunnskap om kliniske perspektiver i behandling av barne- og ungdomspsykiatriske lidelser, samt utarbeide generelle prinsipper når det gjelder medisinering av barn og unge. Prosjektet ønsket også å skape bevissthet og formidling rundt rollen til leger i BUP. Dette skulle gjøres ved å digitalisere den faglige veilederen i BUP skrevet av norske barne- og ungdomspsykiatere, samt utarbeidelse av et nytt kapittel i Veilederen i barne- og ungdomspsykiatri om medisinering av barn og unge i BUP.  
 
Det ble også laget en animasjonsfilm om legens rolle i BUP med målgruppe LIS og barn- og unge kalt «Hva er en barne. og ungdomspsykiater?».