Gjør kloke valg på legekontor

Det faglige innholdet for kvalitetspakken i gjør kloke valg følger anbefalingene i den verdensomspennende kampanjen «Choosing Wisely». Det faglige innholdet har tatt utgangspunkt i anbefalingene fra Norsk Forening for allmennmedisin, norsk forening for medisinsk biokjemi og norsk radiologisk forening.
Bilde av en sjekkliste med fem punkter der øverste punkt er krysset av som gjennomført
Foto: Colourbox.com"

Senter for Kvalitet i Legekontor (SKIL) har i perioden 2018-2021 utviklet kvalitetspakken «Kloke Valg på legekontor» i samarbeid med Legeforeningens «Gjør kloke valg»-kampanje.

Kvalitetspakken består av tre kollegagruppemøter med forutgående e-læringskurs. Tema for e-læringskursene er:

  1. Introduksjon til Choosing Wisely og Norsk forening for allmennmedisins fem første anbefalinger.
  2. Norsk selskap for medisinsk biokjemis fem anbefalinger og riktigere rekvisisjon av blodprøver.
  3. Norsk radiologisk forenings fem anbefalinger og riktigere rekvisisjon av radiologiske undersøkelser.

På gruppemøtene planlegger og følger deltakerne opp kvalitetsprosjekter fra egen praksis, møtene går totalt over 8 måneder.

Hittil har 108 leger fullført, av disse har 78 % erfart bedre kvalitet i praksis knyttet til temaet, og 72 % har innført tiltak i praksis. De viktigste endringene har vært større bevissthet i forhold til blodprøver generelt og enkeltprøver spesielt, samt å unngå primærprofylakse uten risikovurdering og unødvendige radiologiske undersøkelser.

Foreløpige resultater fra uttrekksdata viser en nedgang i andel blodprøver hvor det er rekvirert vitamin D (fra 30,7 % til 10,7 %) og andel rekvisisjoner med TSH hvor det samtidig er rekvirert FT4 (fra 70,8 % til 57,1 %).

Data fra deltakernes erfaringer og uttrekksdata vil analyseres videre til en endelig vitenskapelig publikasjon. Det vil utvikles egne moduler knyttet til flere anbefalinger, blant annet de nye anbefalingene fra Norsk forening for allmennmedisin i tillegg til et generelt kurs i bedre bruk av radiologiske undersøkelser.