Ferdige prosjekter

Mikrobiologiportal

Nå er det etablert en felles internettportal (Mikrobiologiportalen) med oversikt over tilgjengelige mikrobiologiske analyser i Norge
27. mai 2021

Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet gav midler til prosjektet for å forbedre kvaliteten innen det mikrobiologiske analysetilbudet på nasjonalt nivå, noe som vil komme både pasienten, rekvirenten og fagmiljøene til gode, på mange ulike måter.  

Den varierende oppdaterte oversikten over Mikrobiologiske analyser som tidligere lå på den tilgangskontrollerte kommunikasjonsplattformen Mikinfo, er flyttet over til Metodekatalogen som er en del av Mikrobiologiportalen, og gjort med brukervennlig. Det er utarbeidet en funksjonell løsning for NLK-koder, og IT-tekniske grunnlaget er lagt for Brukerhåndboken, samt integreringen av disse tre til Mikrobiologiportalen.