Nasjonalt register for elektrokonvulsiv behandling

Et klinisk initiativ for å utvikle et medisinsk kvalitetsregister for elektrokonvulsiv behandling (ECT) er satt i gang. Prosjektet ble ledet av Eivind Aakhus ved Sykehuset Innlandet.
ECT ikon
Foto: Colourbox.com

ECT er en betegnelse på elektrokonvulsiv behandling. Arbeidet har samlet sentrale aktører i det nasjonale ECT-miljøet, og med utgangspunkt i slike møter, ble det etablert en arbeidsgruppe som har møttes regelmessig og arbeidet med forberedelser til en søknad om nasjonal status som et medisinsk kvalitetsregister.

Arbeidsgruppen har senere blitt registerets fagråd, og vil være operativ når nasjonal status blir etablert. Fagrådet søkte om nasjonal status i februar 2020 og to av Fagrådets medlemmer møtte i juni 2020 Ekspertgruppen i Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre og presenterte planen for denne gruppen. Ekspertgruppen anbefalte at ECT-registeret skulle få nasjonal status og senere har den interregionale arbeidsgruppen opprettholdt denne anbefalingen.

Våren 2021 avventet prosjektgruppen en endelig beslutning i Helsedirektoratet angående nasjonal status. I påvente av at søknaden er ferdigbehandlet, er registeret innlemmet i Helse Bergens ansvar for medisinske kvalitetsregistre og det er tildelt midler for videre drifting av arbeidet i 2021.

Prosjektet er formidlet i gjentatte møter med Fagsenteret for medisinske kvalitetsregistre i Helse Bergen samt relevante aktører som vurderer status og anbefalinger for opprettelse av medisinske kvalitetsregistre i Norge, inkludert Ekspertgruppen i Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre.