Ferdige prosjekter

Retningslinjer for søvnundersøkelser

Prosjekt fikk midler fra Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet for å sørge for at pasienter med søvnlidelser i Norge blir undersøkt mest mulig likt
27. mai 2021

Dette gjør det lettere å sammenlikne resultater, samt å gi ut samlede anbefalinger for undersøkelse av søvn.  

Prosjektet gikk frem ved å ha representant oppnevnt fra aktuelle spesialiteter: ØNH, lunge, pediatri, nevrologi, klinisk nevrofysiologi, og de 3 søvnrelaterte kompetansetjenestene (SOVno, NevSom og hjemmerespirator og fra Norsk forening for søvnmedisin (NOSM). 

Prosjektet har publisert anbefalinger for utførelse av søvnundersøkelser. Sammendrag av prosjektet og henvisning til nettsider ligger tilgjengelig på deres nettsider.