Revisjon av veileder i gynekologi

Prosjektets formål var å oppdatere eksisterende veileder i gynekologi fra 2015. Kapitlene er oppdatert veiledning og anbefalinger innen gynekologiske temaer.
Bilde av en leges hender som holder i gynekologiske verktøy
Foto: Colourbox.com

Arbeidet ble utført som dugnadsarbeid blant medlemmene i Norsk gynekologisk forening. Prosjektet ble ledet av Pernille Schjønsby.

Kapitlene bygger på GRADE-prinsippet og anbefalingene angis som foreslår-foreslår ikke og  anbefaler-anbefales ikke. De fleste kapitlene starter med en oppsummering av de viktigste anbefalingene. Forfatterne har legt vekt på pyramidesøk, systematiske oversikter, meta-analyser og viktige primærartikler.

Den reviderte veilederen i gynekologi er en nettbasert veileder på NGFs hjemmesider, i Helsebiblioteket og som en egen app.