SKIL ePortal er ferdig utviklet

SKIL ePortal danner selve grunnrammen i SKILs infrastruktur. SKIL ePortal er utviklet som et styringsverktøy både for SKIL, veiledere/gruppeledere, legekontor, kommuner og deltakere.
Bilde av SKILs logo

Målet var at portalen skal dekke alle behovene knyttet til oppstart og gjennomføring av kvalitetsarbeidet via portalen. eportalen har følgende funksjonalitet:

 • Påmeldingsløsning
 • Påloggingsløsning inkludert sikkerhetsnivå 4 (BankIK el.)
 • LMS-løsning for publisering av e-læringskurs.
 • Møteorganisering
 • System for utstedelse av arbeidsark (gir mulighet til refleksjon over praksis og evaluering)
 • System for automatisk generering av kursbevis. Relatert til administrasjon:
 • Administrasjon av deltakere, gruppeledere og veiledere.
 • Kommunikasjonsverktøy til deltakerne, inkludert automatisk påminnelse via epost.
 • Grafisk umiddelbar visning av resultater.
 • Mitt legekontor, et styringsverktøy for å kartlegge egen praksis og planlegge forbedring.
 • Mulighet til å utstede pasientundersøkelser enten fra en kommune eller fra et legekontor.
 • Kommunedashboard (under utvikling): Et styringsverktøy som skal tilbys kommuner som inngår kommunesamarbeid, hvor de får mulighet til å invitere legekontor til kvalitetspakker, få oversikt over relevante indikatorer på kommunalt nivå

Totalt hittil er over 5500 unike brukere registrerte i SKIL ePortal. Prosjektgruppa har sett at SKIL ePortal benyttes aktivt, og i forhold til antall brukere har SKIL hatt relativt får supportsaker. Eventuelle feilrettinger og forbedringer er gjort underveis. Et viktig mål har vært å samle alt som relateres til kvalitetsarbeidet på ett sted, både den faglige oppdateringer (e-læringskurs), planlegging og oppfølging av kvalitetsarbeidet (møtene og arbeidsarkene). Deltakerne er fornøyde med den tekniske løsningen.

Videre skal SKIL utvikle et brukergrensesnitt som gjør det enklere for legene å slå opp i data om egen praksis, kommunene på sin side vil i løpet av året få tilgang til aggregerte data på kommunalt nivå. Fremover er fokus å videreutvikle både kommunedashboard og mitt legekontor for å gi legene et robust verktøy for styring av kvalitetsarbeidet og som kan benyttes for å følge Forskrift om Ledelse og Kvalitetsforbedring. SKIL har også tett kontakt med Prosjekt Allmennlegedata rundt visning av statistikk fra nasjonale databaser, noe som kan være nyttig både for kommunene og legekontorene.

Prosjektgruppa ser også at data fra arbeidsarkene gir viktig og unik informasjon om kvalitetsarbeidet, som allerede er publisert i en vitenskapelig publikasjon (knyttet til organisering under Covid-pandemien):