SKIL har utviklet kvalitetspakke i Antibiotikaforskrivning!

Formålet med prosjektet "Bedre Oversikt over Antibiotika" var å bidra til at fastleger jobber aktivt med kvaliteten på antibiotikaforskrivning i egen praksis.
Bilde av flere brett piller som ligger i en haug
Foto: Colourbox.com

Kvalitetspakken bygger på SKIL-modellen og består av 3 kollegagruppemøter med forutgående e-læringskurs, og er godkjent som et 15 timers klinisk emnekurs. Denne kvalitetspakken har søkelys på hvordan man kan ivareta god kvalitet og sikre pasientsikkerheten for sårbare pasientgrupper. Her diskuteres hvilken rolle legekontoret spiller i et større behandlingsapparat hvor både øvrig del av primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjenesten er involvert. Gjennom Gode Pasientforløp for sårbare grupper oppfordres deltakende legekontor til å invitere andre samarbeidspartnere inn i kvalitetsarbeidet. For dette temaet er innholdet i e-læringsmodulene som følger «hvordan finne de sårbare og hva er et pasientforløp?», «sjekkliste for årlig undersøkelse av sårbare pasientgrupper», og «fokus på utviklingshemning og demens». Hittil har 76 leger fullført kvalitetspakken, og 78% rapporterer om innførte tiltak i praksis. Legene rapporterer også om bedre oversikt og bedre kvalitet på oppfølging av sårbare pasientgrupper. Det er mulig både for leger å melde seg på, og kommuner å tilby kvalitetspakken til sine legekontor.

Resultatene er foreløpig formidlet gjennom ulike konferanser og foredrag. Det er planlagt å se nærmere på dataene for vitenskapelig publisering. Antibiotikasenteret for primærmedisin vil publisere vitenskapelige artikler knyttet til resultatene til RAK-prosjektet, hvor SKIL også bidrar med teknisk hjelp.