Tryggere legemiddelbruk med legemiddelgjennomgang

Med støtte fra Fond for Kvalitet og Pasientsikkerhet har Senter for Kvalitet i Legekontor (SKIL) utviklet Kvalitetspakke i Legemiddelgjennomgang. Prosjektet har bidratt til at fastleger ivaretar pasientsikkerhet og kvalitet i legemiddelbehandlingen
Lege peker på clipboard med en penn og viser det til pasient
Foto: Colourbox.com

Det faglige innholdet består både av forbedringskunnskap og kunnskap knyttet til farmakoterapi. Når det gjelder forbedringskunnskap lærer deltakerne om forbedringsmodellen (inkludert PDSA-testing), tolkning av variasjon og metoder for å vedlikeholde god kvalitet over tid. Når det gjelder farmakoterapi lærer deltakerne om bruk av sjekklisten for legemiddelgjennomgang, utfordringer med legemiddelbehandling av eldre og bruk av antikoagulantia.

Legemiddelgjennomgang er en systematisk gjennomgang av de medikamentene pasienten faktisk bruker, inkludert å vurdere indikasjoner, kontraindikasjoner, interaksjoner og pasientenes individuelle behov. Dette gir bedre oversikt og større trygghet for både lege og pasient.

Kvalitetspakken bygger på SKIL-modellen og består av 3 kollegagruppemøter med forutgående e-læringskurs, og er godkjent som et 15 timers klinisk emnekurs. For dette temaet er innholdet i e-læringsmodulene som følger: Sjekklisten for legemiddelgjennomgang, polyfarmasi hos eldre, og antikoagulantia. Gjennom gruppemøtene får deltakerne anledning til å reflektere over egen praksis, planlegge og følge opp kvalitetsforbedring. SKIL har utviklet et eget indikatorsett til temaet, som er utviklet som en spesialrapport i uttrekksverktøyet Medrave4. Hittil har 291 leger fullført kvalitetspakken, og 91% rapporterer om positive endringer i praksis. Legene rapporterer også om bedre oversikt og bedre kvalitet på legemiddelforskrivning (hhv. 8/10 og 7/10 på VAS-skala). Det er mulig både for leger å melde seg på, og kommuner å tilby kvalitetspakken til sine legekontor.