Ferdige prosjekter

Veileder for ortogeriatrisk hoftebruddbehandling

Prosjekt som fikk midler fra Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet utarbeidet veileder for tverrfaglig behandling av pasienter med hoftebrudd
27. mai 2021

Hoftebrudd rammer cirka 9000 pasienter per år i Norge. Pasienter med hoftebrudd er ofte skrøpelige eldre personer som har mye komorbiditet og ikke minst geriatriske problemstillinger. Det er økt risiko for varig redusert gangfunksjon og for å miste evnen til å greie seg selv i hverdagslivet, og det er økt dødelighet.

Behandling av hoftebrudd i Norge har tidligere vært styrt av ortopeder og assistert av anestesiologer og personell med interesse for rehabilitering. Ettersom det ofte er geriatriske pasienter som pådrar seg et hoftebrudd, har man i mange land etablert «ortogeriatri». Dette er behandlingsmodeller der spesialister i ortopedi, anestesiologi og geriatri gir behandling gjennom et bredt tverrfaglig samarbeid på tvers av profesjonsgrenser.

- De siste årene har vi fått forskningsmessig belegg for å si at en godt gjennomført ortogeriatrisk tilnærming kan gi bedre gangfunksjon, bedre funksjon i dagliglivets aktiviteter og bedre livskvalitet, samt være samfunnsøkonomisk lønnsomt ved at det reduserer bruken av institusjoner, informerer prosjektleder. Veilederen er en viktig hjelp i dette arbeidet.