Kvalitet og pasientsikkerhet

Ny spesialforening, medlemskap, høstmøte 2018

Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, også kalt Leger for:bedring, er en spesialforening i Den norske legeforening. Foreningen som ble stiftet på stiftelsesmøte 15.11.2017, er for leger og medisinstudenter med interesse for kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet og kvalitetsledelse.
31. august 2018
Høstmøte Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet
Høstmøte

Foreningens formål er:

 • Bidra til kompetanseøkning og medisinsk ledelse av kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet på alle nivåer innenfor helsesektoren
 • Oppmuntre til og fremme kvalitetsforbedring i klinisk praksis og utdanning
 • Bidra til åpenhet om uønskede hendelser og feil
 • Oppmuntre til og fremme forskning og publisering innen fagfeltet
 • Spre kunnskap om kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet basert på dokumenterte erfaringer og vitenskap
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid
 • Arrangere et faglig møte årlig med deling av erfaringer på kvalitetsforbedring og vitenskapelig presentasjoner (høstmøte)
 • Være høringsinstans
 • Fremme kontakter med nordiske og internasjonale medisinske organisasjoner innen interesseområdet
 • Oppmuntre til og fremme kontakt mellom leger, medisinstudenter og (medisinske) ledere med interesse for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i helsetjenesten

Spesialforeningens styre består av følgende medlemmer:

 • Olav Røise, leder
 • Ellen Deilkås, medlem og sekretær
 • Eirik Søfteland, medlem og kasserer
 • Morten Pytte, medlem
 • Ida Bakke, medlem
 • Sirin Johansen, medlem
 • Janecke Thesen, medlem
 • Ellen Mollan, vara og revisor
 • Åse Stavland Lexberg, vara

Leger og medisinstudenter kan melde seg inn og ordne med betaling på denne siden.

Spesialforeningen arrangerer sitt første høstmøte 15.-16. november 2018 på Park Inn Hotell, Gardermoen. Program og plakat ligger som vedlegg under.