Aktuelle saker

15. august 2022

Søk om sentralstyrets lederstipend 2022

Gjennom budsjettvedtak er det bevilget kr 60 000 til lederutdanning for tillitsvalgte som tar formalisert/studiepoenggivende lederutdanning. Det deles ut to stipend à kr 30 000.
03. august 2021

Søk om Allmennlegeforeningens lederstipend 2021

23. juni 2021

Norsk overlegeforenings lederstipend 2021– Utlysning

23. juni 2021

Søk om stipend for lederutdanning

20. mai 2021

Søk på utdanningsfond I sitt lederstipend 2021

Det er avsatt til sammen kr 150 000 i lederstipend til leger for 2021 . Det kan søkes om stipend på inntil kr 40 000.
20. mai 2021

Søk på sentralstyrets lederstipend 2021

Gjennom budsjettvedtak er det bevilget kr 60 000 til lederutdanning for tillitsvalgte som tar formalisert/studiepoenggivende lederutdanning. Det deles ut to stipend à kr 30 000.
20. mai 2021

Helselederskolen søker studenter

Helselederskolen er et kurs på masternivå og arrangeres av Legeforeningen i samarbeid med Avdeling for helseledelse og helseøkonomi (HELED) ved Universitetet i Oslo. Nå er det opptak for semesteret 2021/2022.
27. april 2020

Helselederskolen har ikke opptak i 2020

Grunnet situasjonen med covid-19 blir et tredje kull av Helselederskolen dessverre ikke arrangert 2020/2021.
22. mars 2019

Helselederskolen 2019

Helselederskolen er et kurs på masternivå utviklet i samarbeid med Avdeling for helseledelse og helseøkonomi (HELED) ved Universitetet i Oslo. Kurset blir en del av Helselederprogrammet, en samling av ledersatsinger som Legeforeningen anbefaler til sine medlemmer.