Helselederskolen 2019

Helselederskolen er et kurs på masternivå utviklet i samarbeid med Avdeling for helseledelse og helseøkonomi (HELED) ved Universitetet i Oslo. Kurset blir en del av Helselederprogrammet, en samling av ledersatsinger som Legeforeningen anbefaler til sine medlemmer.
En oppslått bok på et bibliotek med et stetoskop. Foto fra Istockphoto.com Credit:noipornpan
Helselederskolen er et kurs på masternivå. Foto fra Istockphoto.com Credit:noipornpan

Vi er i gang med opptak til Helselederskolens andre kull, og har, etter stor etterspørsel og tilbakemedlinger utvidet både antallet deltagere, og åpnet for at flere grupper kan søke!

Hvordan legges faget opp?

Helselederskolen arrangeres i samarbeid med Jan Frich og Oddvar Kaarbøe fra HELED ved Universitetet i Oslo. Kurset går som totalt seks samlinger over seks lørdager og en søndag. Undervisningen går fra 11 til 18.

Fire av samlingene blir holdt i Oslo, mens en femte damling vil trolig avholdes i Bergen. Den sjette samlingen blir et helgeopphold på Soria Moria konferansehotell i Oslo med undervisning både lørdag og søndag. I tillegg skal hver kandidat skygge en selvvalgt leder i en dag, og skrive en rapport om det i etterkant. Kurset avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen.

Blant emnene kurset vil dekke er organisasjonspsykologi, økonomi, endringsledelse, innovasjonsledelse og ledelse av helsevesenet i et internasjonalt perspektiv. I løpet av kurset vil du møte en forelesere fra HELED, eksterne forelesere og faglige ressurser fra Legeforeningen. Kurset kvalifiserer til 15 studiepoeng på masternivå.

Kandidatene vil få dekket 50% av sine reiseutgifter til og fra samlingstedet, og i tillegg dekkes oppholdet på Soria Moria for helgesamlingen.

Datoene for samlingene er:

 • 14. september
 • 19. oktober
 • 23. november
 • Januar "Skygg en leder" (ingen samling)
 • 8. februar
 • 21.-22. mars Soria Moria
 • 18. april avslutning

Hvem kan søke?

For å søke Helselederskolen må du ha generell studiekompetanse, være medlem av Legeforeningen, og ha mulighet til å delta på minst seks av syv samlinger. I tillegg må du oppfylle ett av følgende kriterier:

 • Du er medisinstudent, som har fullført minst fire studieår (kan inkludere ett studieår ved forskerlinja)
 • Du er lege i spesialisering eller legespesialist
 • Ferdig utdannet lege, som enda ikke har påbegynt Lis-1 eller spesialisering.

Hvordan søker jeg?

Søknad om plass på Helselederskolen gjøres via e-post til Legeforeningens sekretariat. Den endelige utvelgelsen av deltakere til kurset gjøres av Universitetet i Oslo.

Tildelingen av plasser vil skje på grunnlag av et motivasjonsbrev. Dette skal være på inntil én A4-side, der du konkret forteller om din interesse for ledelse, din motivasjon for å søke Helselederskolen og hvorfor du bør få en plass på kurset. Vi er mer interessert i dine fremtidige planer enn dine tidligere meritter! 

Søknaden sendes til helselederskolen@legeforeningen.no, med følgende vedlegg:

 • Motivasjonsbrev (inntil én A4-side), der det fremkommer hvor du er i studie- eller spesialiseringsløp.

Søknader som ikke oppfyller disse kriteriene vil bli avvist. Dersom man tilbys plass på kurset må man kunne legge frem dokumentasjon på generell studiekompetanse. 

Søknadsfrist er 30. april.