Fag

Lettvinte løsninger og levde liv

Tjenestebasert adressering fører til at taushetsplikten systematisk brytes på fastlegekontorer – uten at legene på kontoret kan hindre det.
14. september 2020

Det burde absolutt være mulig å få til en løsning der adressering kan skje både til virksomheter og til navngitte mottakere.