Nyhetsbrev

Pasientens legemiddelliste (PLL) må på plass raskest mulig

10. februar 2021

EPJ-utviklingen under pandemien

10. februar 2021

Nye metoder

11. november 2020
Nye Metoder, det nasjonale systemet for innfasing og utfasing av behandlingsmetoder i den norske spesialisthelsetjenesten skal nå evalueres. Legeforeningen mener at systemet bedre må tilrettelegge for persontilpasset medisin.

Akson

11. november 2020
Akson er videreføringen av stortingsmeldingen Én innbygger – én journal som ble vedtatt for åtte år siden. Gjennomføringen er planlagt at skal skje i to programmer: felles journalløsning i kommunene (Akson journal) og helhetlig samhandling (Akson samhandling).

Priser våren 2021

11. november 2020
åren 2021 skal det deles ut flere priser, stipend- og prosjektmidler; 2 kvalitetspriser fra Legeforeningen, pris for å fremme kvinnelige legers innsats og 2 studie og reisestipend. Det lyses også ut prosjektmidler til kvalitetsforbedrings- og pasientsikkerhetsprosjekter.