Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Nyhetsbrev

Nye metoder

11. november 2020
Nye Metoder, det nasjonale systemet for innfasing og utfasing av behandlingsmetoder i den norske spesialisthelsetjenesten skal nå evalueres. Legeforeningen mener at systemet bedre må tilrettelegge for persontilpasset medisin.

Akson

11. november 2020
Akson er videreføringen av stortingsmeldingen Én innbygger – én journal som ble vedtatt for åtte år siden. Gjennomføringen er planlagt at skal skje i to programmer: felles journalløsning i kommunene (Akson journal) og helhetlig samhandling (Akson samhandling).

Priser våren 2021

11. november 2020
åren 2021 skal det deles ut flere priser, stipend- og prosjektmidler; 2 kvalitetspriser fra Legeforeningen, pris for å fremme kvinnelige legers innsats og 2 studie og reisestipend. Det lyses også ut prosjektmidler til kvalitetsforbedrings- og pasientsikkerhetsprosjekter.