Nyhetsbrev

Akson

Akson er videreføringen av stortingsmeldingen Én innbygger – én journal som ble vedtatt for åtte år siden. Gjennomføringen er planlagt at skal skje i to programmer: felles journalløsning i kommunene (Akson journal) og helhetlig samhandling (Akson samhandling).
11. november 2020

Dagens strategi for gjennomføring av Akson er for risikabel og tar for lang tid. Legeforeningen vil at alt helsepersonell skal ha klinisk nyttige IT-verktøy for å kunne gi pasientene best mulig hjelp, og at det løses best med stegvis utvikling. Felles legemiddelliste er det enkelttiltaket som har størst betydning for pasientsikkerheten, og derfor haster det med å få på plass dette. Kjernejournal som plattform for deling av journalinformasjon er en annen riktig vei for å nå målet. Akson har en tidshorisont for full bredding i 2030-35. Legeforeningen mener at rett informasjon til rett tid og sted må være tilgjengelig lenge før den tid.

Her er Legeforeningens politikk samlet: https://www.legeforeningen.no/fag/ikt/akson/