Nyhetsbrev

EPJ-utviklingen under pandemien

10. februar 2021

Legeforeningen har gjennom EPJ-løftet prioritert å finansiere EPJ-utvikling som vil støtte tiltak for å få kontroll på pandemien. 
 
1. Identifisere risikopasienter for Covid-19
Dette tiltaket inngår i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet og er høyt prioritert. Det er ønskelig å få på plass funksjonalitet for uttrekk av risikopasienter for Covid-19 basert på retningslinjer fra FHI, som det har vært løpende dialog med i denne prosessen. Det etableres funksjonalitet for å manuelt bearbeide listen basert på legenes egen kunnskap om pasienten, samt funksjonalitet for å kunne varsle disse pasientene med relevant informasjon. Det benyttes direkte anskaffelse inn mot alle fastlegeleverandørene for å sikre nødvendig realisering i tide. EPJ-løftet er nå klare til å sende ut forespørsel om tilbud på anskaffelse rettet mot fastlege EPJ-ene. Alle disse og EPJ-løftets brukerrepresentanter har vært involvert i spesifikasjonsarbeidet. Den nye funksjonaliteten som planlegges innført vurderes som så enkel at det antas at opplæring ikke vil være nødvendig. 
  
2. Timebok for vaksinasjoner i pasientportaler 
E-helse ved EPJ-løftet har i uke 50 2020 invitert EPJ-leverandører til å utvikle timebok for fellesressurser på legekontor. Det er avholdt dialogmøter med leverandørene i november og desember om prosjektet. Tiltaket inngår i Nasjonalt vaksinasjonsprogram og er med bakgrunn i Covid 19 pandemien et høyt prioritert tiltak for regjeringen.  
  
Prosjektets formål er å utvikle funksjonalitet hos EPJ-systemene som gir listepasienter til fastleger mulighet til å bestille timer elektronisk til fellestjenester på legekontoret. Funksjonaliteten som utvikles hos EPJ-systemene skal også sikre at annet helsepersonell enn fastleger som benytter EPJ-systemet kan tilby elektronisk timebestilling for tjenester på Helsenorge.no.  
  
God timelogistikk for bestilling og gjennomføring av vaksinasjon vil være særlig viktig for å kunne opprettholde nødvendige smitteverntiltak. For andre fellesressurser som tilbys ved legekontoret, vil felles elektronisk timebestilling også bidra til mer effektiv og sikker pasientlogistikk. Løsningen vil bygge videre på etablerte mekanismer og bør kunne leveres uten store utviklingsløp i EPJ. Et flertall av fastlegekontorer vil med dette tilby elektronisk timebestilling. Tiltakets karakter gir anledning til å gjennomføre en direkte offentlig anskaffelse før jul 2020, og prosjektet har derfor lagt til rette for en rask anskaffelsesprosess og gjennomføringsplan. Vaksinasjonsprogrammet dekker NHNs utgifter med tiltaket.  
  
3. Identifisere risikopasienter som har behov for pneumokokk- og influensavaksine

Det har tidligere vært et prosjekt for utvikling av en løsning for rapporter og arbeidslister i forbindelse med legers arbeid rundt influensa- og pneumokokkvaksinering. Denne funksjonaliteten er implementert av én leverandør (CGM) og en annen (Infodoc) har implementert noe av funksjonaliteten, men ikke i regi av prosjektet. 
  
Disse uttrekkene er basert på retningslinjer fra FHI og kravspesifikasjonene ble utviklet i samarbeid mellom EPJ-løftet, FHI, SLV, m.fl.