Nyhetsbrev

Mer er ikke alltid bedre

1. desember 2021

Målet er å nå ut til befolkningen, pasienter og pårørende med informasjon om hva overdiagnostikk og overbehandling er, og konsekvensene av medisinsk overaktivitet. På sikt ønsker vi å redusere omfanget av unødvendige og unyttige helsetjenester.

Gjennom kampanjen ønsker vi å oppfordre pasienter og helsepersonell til sammen å gjøre de kloke utrednings- og behandlingsvalgene, gjennom dialog med hverandre - for å redusere medisinsk overaktivitet.

Kampanjen er profesjonsdrevet - fokuset er faglighet, kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet - ikke innsparing. Se etter plakatene våre på din arbeidsplass, og følg oss på Instagram og Facebook for mer innhold. #mererikkealltidbedre