Nyhetsbrev

Akson - nasjonal kommunal journalløsning

Det pågår et forprosjekt, kalt Akson, som er en større utredning av felles kommunal journalløsning og løsninger for helhetlig samhandling.
16. desember 2019
Lege ser på journalløsning

Legeforeningen vektlegger i prosjektet en stegvis tilnærming der man samtidig gjør forbedringer. Da vil man fortløpende oppleve effektive gevinster i arbeidshverdagen, og ikke måtte vente mange år på resultatet.

Legeforeningen understreker at mange forbedringer som er ganske enkle, lette å ta fatt i og gjennomføre bør prioriteres. Slik som felles legemiddellister, deling av dokumenter gjennom kjernejournal, osv. https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/10/09/legeforeningen--foles-veldig-rart-at-man-ikke-gjor-det-enkleste-forst/

Styringsdokumentet skal leveres til Helse- og omsorgsdepartementet i februar, og deretter klargjøres for behandling i Stortinget. Prosjektet skal omfatte 291 kommuner og er beregnet til å koste 11 milliarder kroner.