Nyhetsbrev

Pasientens legemiddelliste (PLL) må på plass raskest mulig

10. februar 2021

Pasientens legemiddelliste (PLL) skal tilgjengeliggjøre pasientens legemiddelopplysninger i én felles, nasjonal digital løsning. PLL er en videreutvikling av teknologien bak e-resept. Formålet er at både pasienten selv og alt helsepersonell med tjenstlig behov skal ha umiddelbar tilgang til en mest mulig oppdatert liste over hvilke legemidler den enkelte pasient skal bruke – og fortrinnsvis bruker. Dagens e-reseptløsning gir bare en oversikt over legemidler ekspedert fra apotek, og representerer derfor et viktig men ikke tilstrekkelig skritt på  veien til PLL. 

Det er vel kjent fra forskning både i Norge og internasjonalt at feil informasjon om legemidler fører til mange uønskede hendelser i helsetjenesten, hvor alt fra ufarlige bivirkninger til  alvorlig pasientskade eller død kan være utfall.  Kartlegging gjort av pasientsikkerhetsprogrammet viser at ca. 12 % av pasientskader skyldes feil legemiddelforbruk.  Vi vet at risikoen for alvorlige legemiddelfeil er særlig stor ved forskrivning eller forordning av legemidler, samt i overgangene mellom ulike nivåer i helsetjenesten. PLL har derfor fokus på å legge til rette for at det kan deles oppdaterte legemiddelopplysninger på tvers av ulike virksomheter (sykehus, legekontor og kommunal helse- og omsorgstjeneste m.m.). 
 
Andre land har i ulik grad  laget sine varianter av en Pasientens legemiddelliste. For eksempel har Danmark siden 2013 hatt en  Pasientens legemiddelliste som kalles Fælles Medicinkort. Regjeringen Solberg har i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 lagt til grunn at PLL skal innføres i løpet av 2023.