Påmeldingsskjema til veiledningsgruppe i allmennmedisin

Fullført turnus/LIS1?

Tjeneste etter avsluttet turnus/LIS 1

Deltidspraksis må omregnes til 100% (Ett år i 50% stilling tilsvarer 6 mnd i 100% stilling)

.

Er nåværende arbeidssted registrert utdanningsvirksomhet?