Smågrupper

Melding om oppstart av smågruppe tellende til spesialiteten i allmennmedisin (e-skjema)

Det attesteres på at den farmasøytiske industrien ikke er involvert i planlegging eller gjennomføringen av møtene

Vi ser helst at skjemaet fylles ut og sendes elektronisk. Dere vil motta bekreftelse og gruppenummer når gruppen er registrert.