Smågrupper - Registrere gruppemøter og presenslister

Veiledning for sekretærer for smågrupper i hvordan registrere gruppemøter og presenslister via innlogging på nettsiden www.legeforeningen.no.